Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Masłów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Mapa serwisu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Mapa serwisu Mapa serwisu
Informacje
Gmina Masłów Gmina Masłów
Statut Gminy Masłów Statut Gminy Masłów
Dane statystyczne ewidencji ludności Dane statystyczne ewidencji ludności
Urząd Gminy Urząd Gminy
Dane adresowe Urzędu Gminy Masłów Dane adresowe Urzędu Gminy Masłów
Władze Gminy Władze Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Masłów Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Masłów
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Finansów Referat Finansów
Referat Promocji i Rozwoju Gminy Referat Promocji i Rozwoju Gminy
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2020r. Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2020r.
Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2019 r. Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2019 r.
Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2018 r. Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2018 r.
Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2017 r. Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2017 r.
Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2016 r. Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2016 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Masłów - 2015 r. Zarządzenie Wójta Gminy Masłów - 2015 r.
Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - do 2014 r. Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - do 2014 r.
Protokoły kontroli zewnętrznych Protokoły kontroli zewnętrznych
Budżet Budżet
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
Rada Gminy Rada Gminy
Skład Rady Gminy 2018-2023 Skład Rady Gminy 2018-2023
Terminy Sesji Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2023 Terminy Sesji Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2023
Protokoły Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2023 Protokoły Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2023 Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2023
Portal eSesja Rady Gminy Masłów (porządek obrad, projekty uchwał, przebieg posiedzeń, wyniki głosowań) Portal eSesja Rady Gminy Masłów (porządek obrad, projekty uchwał, przebieg posiedzeń, wyniki głosowań)
Interpelacje i zapytania Interpelacje i zapytania
Poprzednie kadencje Poprzednie kadencje
Projekty uchwał Projekty uchwał
Archiwum Archiwum
Terminy Sesji Rady Gminy Terminy Sesji Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006
Protokoły Rady Gminy za lata 2014 - 2018 Protokoły Rady Gminy za lata 2014 - 2018
Protokoły Rady Gminy za lata 2010 - 2014 Protokoły Rady Gminy za lata 2010 - 2014
Protokoły Rady Gminy za lata 2006 - 2010 Protokoły Rady Gminy za lata 2006 - 2010
Skład Rady Gminy 2014-2018 Skład Rady Gminy 2014-2018
Skład Rady Gminy 2010-2014 Skład Rady Gminy 2010-2014
Skład Rady Gminy 2006-2010 Skład Rady Gminy 2006-2010
Komisje Rady Gminy Komisje Rady Gminy
Składy Komisji Rady Gminy Składy Komisji Rady Gminy
Kadencja 2018-2023 Kadencja 2018-2023
Kadencja 2014-2018 Kadencja 2014-2018
Terminy Komisji Rady Gminy Terminy Komisji Rady Gminy
Kadencja 2018-2023 Kadencja 2018-2023
Kadencja 2014-2018 Kadencja 2014-2018
Protokoły z Komisji Rady Gminy Protokoły z Komisji Rady Gminy
Kadencja 2018 - 2023 Kadencja 2018 - 2023
Kadencja 2014 - 2018 Kadencja 2014 - 2018
Uchwały Komisji Rady Gminy Uchwały Komisji Rady Gminy
Kadencja 2018 - 2023 Kadencja 2018 - 2023
Kadencja 2014 - 2018 Kadencja 2014 - 2018
Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Edukacji i Kultury  Centrum Edukacji i Kultury "SZKLANY DOM"
Gminna Biblioteka Publiczna Gminna Biblioteka Publiczna
Centrum Usług Wspólnych Centrum Usług Wspólnych
Żłobek Samorządowy Raj Maluszka Żłobek Samorządowy Raj Maluszka
Szkoły Szkoły
Jednostki pomocnicze Jednostki pomocnicze
Sołectwo Barcza Sołectwo Barcza
Sołectwo Brzezinki Sołectwo Brzezinki
Sołectwo Ciekoty Sołectwo Ciekoty
Sołectwo Dąbrowa Sołectwo Dąbrowa
Sołectwo Dolina Marczakowa Sołectwo Dolina Marczakowa
Sołectwo Domaszowice Sołectwo Domaszowice
Sołectwo Masłów Pierwszy Sołectwo Masłów Pierwszy
Sołectwo Masłów Drugi Sołectwo Masłów Drugi
Sołectwo Mąchocice Kapitulne Sołectwo Mąchocice Kapitulne
Sołectwo Mąchocice-Scholasteria Sołectwo Mąchocice-Scholasteria
Sołectwo Wiśniówka Sołectwo Wiśniówka
Sołectwo Wola Kopcowa Sołectwo Wola Kopcowa
Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych
Plany, programy i strategie. Plany, programy i strategie.
Strategia Rozwoju Gminy Masłów Strategia Rozwoju Gminy Masłów
Plany Odnowy Miejscowości Plany Odnowy Miejscowości
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół na terenie Gminy Masłów do 2020 roku  Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół na terenie Gminy Masłów do 2020 roku
Program Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016 - 2023 Program Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016 - 2023
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów
Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe
Informacje o środowisku i jego ochronie Informacje o środowisku i jego ochronie
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów do 2008r. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów do 2008r.
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Masłów Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Masłów
Odbiór zużytego sprzęto elektro/elektronicznego i przepracowanego oleju Odbiór zużytego sprzęto elektro/elektronicznego i przepracowanego oleju
Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Masłów na lata 2008-2012 Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Masłów na lata 2008-2012
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2015 - 2020 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2015 - 2020
Karty informacyjne - EKOPORTAL Karty informacyjne - EKOPORTAL
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Masłów Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Masłów
Rejestr Instytucji Kultury Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów
Środki unijne Środki unijne
Informacja Publiczna Informacja Publiczna
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Podatki lokalne Podatki lokalne
Petycje Petycje
Petycje do Wójta Gminy Masłów Petycje do Wójta Gminy Masłów
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
Petycje do Rady Gminy Masłów Petycje do Rady Gminy Masłów
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
Działalność lobbingowa Działalność lobbingowa
Przepisy prawa regulujące działalność lobbingową Przepisy prawa regulujące działalność lobbingową
Wykaz działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Masłów przez podmioty wykonujące działalność lobbingową Wykaz działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Masłów przez podmioty wykonujące działalność lobbingową
Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Masłów Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Masłów
Wnioski i formularze Wnioski i formularze
Łowiectwo Łowiectwo
Nieodpłatne poradnictwo Nieodpłatne poradnictwo
Aktualności
Tablica ogłoszeń Tablica ogłoszeń
Zamówienia Zamówienia
Plan zamówień Plan zamówień
Zamówienia publiczne o wartości do 30 tys. EURO Zamówienia publiczne o wartości do 30 tys. EURO
Zamówienia publiczne o wartości przekraczajcej 30 tys.EURO Zamówienia publiczne o wartości przekraczajcej 30 tys.EURO
Rejestr umów o wartości przekraczajacej 50 tys. zł. netto Rejestr umów o wartości przekraczajacej 50 tys. zł. netto
Rejestr udzielonych zamówień  Rejestr udzielonych zamówień
Konkursy Konkursy
Rozstrzygnięcia konkursów i zamówień Rozstrzygnięcia konkursów i zamówień
Praca w Urzędzie Gminy Praca w Urzędzie Gminy
Ogłoszenia naboru Ogłoszenia naboru
Listy kandydatów i wyniki naborów Listy kandydatów i wyniki naborów
Sprawozdania Sprawozdania
Wybory Wybory
Wybory Prezydenckie 2020 Wybory Prezydenckie 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych 2019 Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych 2019
Wybory ławników do sądów powszechnych (kadencja 2020-2023) Wybory ławników do sądów powszechnych (kadencja 2020-2023)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019 Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
Wybory Samorządowe 2018 Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r.
Referendum - 6 września 2015 Referendum - 6 września 2015
Wybory prezydenckie 2015 Wybory prezydenckie 2015
Wybory samorządowe 2014 - ponowne Wybory samorządowe 2014 - ponowne
Wybory samorządowe 2014 Wybory samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Masłów - marzec 2014 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Masłów - marzec 2014
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 Wybory ławników na kadencję 2016-2019
Wybory sołtysów 2015 -2019 Wybory sołtysów 2015 -2019
Wybory samorządowe 2010 Wybory samorządowe 2010
Wybory sołtysów 2011-2014 Wybory sołtysów 2011-2014
Wybory 2010 Prezydent Wybory 2010 Prezydent
Wybory 2009 PE Wybory 2009 PE
Wybory 2007 Wybory 2007
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne
Procedury
Przetwarzanie danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Referat Promocji i Rozwoju Gminy Referat Promocji i Rozwoju Gminy
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Referat Finansów Referat Finansów
Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej
Majątek publiczny
Majątek podmiotu Majątek podmiotu
Dług publiczny Dług publiczny
Pomoc publiczna Pomoc publiczna
Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2 , 26-001 Masłów, tel.: 41 311-00-60 do 99, fax: 41 311-00-61, gmina@maslow.pl, www.maslow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@