Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Masłów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


Pełnomocnik Wójta
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Katarzyna Rachtan
tel. 41 311 00 79
fax 41 311 00 61

mail: profilaktyka@maslow.pl

 

Dokument do pobrania
wniosek o leczenie alkoholowe

========================================================================

Jeśli ktoś z Twoich najbliższych lub Ty sam masz problemy

z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków.

Jeśli istnieje w Waszym domu przemoc fizyczna, czy moralna.

Brakuje Ci wsparcia, poczucia bezpieczeństwa.

Skorzystaj z pomocy!

 

Pamiętaj! Nie musisz być sam ze swoim problemem!


POMOC POTRZEBUJĄCYM

Punkty konsultacyjne

Jednym z działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapewnienie dostępu do konsultacji i poradnictwa specjalistów. Odbywa się to poprzez organizowanie punktów konsultacyjnych, w ramach których psycholog i terapeuci uzależnień udzielają bezpłatnej pomocy oraz porad psychologicznych i prawnych.

 

Z porad tych mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Masłów nie tylko osoby uzależnione, ale każdy kto odczuwa potrzebę rozmowy i wsparcia. Dyżury w punktach prowadzą psycholog i terapeuci uzależnień.

Informacje na temat dyżurów w punktach konsultacyjnych i możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej można uzyskać w Urzędzie Gminy Masłów pod nr tel. 41 311 00 79

Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają

i pomogą ustalić

najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie.

========================================================================

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii świadczy pomoc osobom dotkniętym problemem uzależnienia

 

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Inicjowanie działań w zakresie:

 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,

 • udzielania rodzinom, w których istnieją problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
  w rodzinie,

 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,


 1. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:

 • przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,

 • kierowanie na badanie do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,


 1. Opiniowanie w formie postanowienia, wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Przygotowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

 1. Inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, a także przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych.

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie realizuje swoje zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powołane przez Wójta Gminy Masłów Zarządzeniem Nr 19/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.:

 1. Katarzyna Mech – Przewodnicząca Komisji
 2. Agnieszka Kuternoga – Z-ca przewodniczącego Komisji
 3. Monika Dolezińska – Włodarczyk – Członek Komisji
 4. Grzegorz Michta – Członek Komisji
 5. Marian Dudzik - Członek Komisji
 6. Tomasz Moskal - Członek Komisji
 7. Katarzyna Rachtan - Członek Komisji

 

Spotkania grupy AA „Lubrzanka”

 odbywają sięw każdy poniedziałek

 w okresie zimowym od godz. 17.00

 

w okresie letnim od godz. 18.00

adres: Mąchocice Scholasteria 56data wytworzenia2010-02-22
data udostępnienia2010-02-22
sporządzone przezKatarzyna Rachtan
opublikowane przezTomasz Haba
ilość odwiedzin807
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2 , 26-001 Masłów, tel.: 41 311-00-60 do 99, fax: 41 311-00-61, gmina@maslow.pl, www.maslow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@