Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Masłów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2018 r. Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2018 r.
Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów
Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie ogłoszenia o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów na rok 2018
Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka
Zarządzenie nr 45/2018
Załącznik 1
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 44/2018

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
   

Zarządzenie nr 42/2018

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 41/2018
Załącznik 1
Załącznik 2

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. promocji gminy"

Zarządzenie nr 40/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie
Zarządzenie nr 39/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych
Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzami9nu ze służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 37/2018

w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 176/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie”, działanie 4.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmienionego Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2018 r.
Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 33/2018

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 32/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 31/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 30/2018

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 29/2018

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 28/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach "Programu SKS" w 2018r

Zarządzenie nr 26/2018
Załącznik 1 - OGŁOSZENIE
Załącznik 2 - Formularz (PDF / DOC)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic stanowiących własność prywatną w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
 Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie zmiany układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów

Zarządzenie nr 24/2018

Załącznik

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych  w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych 2018 roku
Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów”, działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 176/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie”, działanie 4.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wniosek nr RPSW.04.02.00-26-0001/16
Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów”, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0019/16-00 z dnia 21.11.2017 r.
Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 17/2018
Załączniki (ZIP)
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie określenia zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w gminie Masłów w 2018 roku

Zarządzenie nr 15/2018
Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz szkolenia obronnego w gminie Masłów w 2018 roku

Zarządzenie nr 14/2018
Załącznik 1

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Masłów z dania 07.03.2017r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Masłów

Zarządzenie nr 13/2018

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 12/2018

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole oraz wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszek klasy szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 11/2018
Załącznik 1

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Masłów

Zarządzenie nr 10/2018
Załącznik 1

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Masłów

Zarządzenie nr 9/2018
Regulamin
Załączniki (PDF / DOC)

w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dofinansowania na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Masłów" w ramach "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów na lata 2013-2032"
Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Masłów stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Masłów przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r dla pracowników Urzędu Gminy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych
Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie ustalenia ceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 2/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. zamówień publicznych"
Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej


data wytworzenia2018-01-03
data udostępnienia2018-01-03
sporządzone przezPracownicy UG Masłów
opublikowane przezTomasz Haba
ilość odwiedzin209
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2 , 26-001 Masłów, tel.: 41 311-00-60 do 99, fax: 41 311-00-61, gmina@maslow.pl, www.maslow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@