Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Masłów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Poświadczenie własnoręczności podpisu przez Wójta Gminy Masłów

podstawa prawna

                                                                                   Kielce, dnia  26.09. 2016r.

Opinia prawna

w sprawie: potwierdzenia własnoręczności podpisu przez  wójta  gminy.

 

Wójt gminy jest  uprawniony  do potwierdzenia własnoręczności podpisu  tylko w  przypadkach , w  których  istnieje  ku  temu  wyraźna podstawa prawna. W świetle obowiązujących przepisów  wójt  gminy jest  uprawniony do potwierdzenia własnoręczności podpisu na podstawie niżej wskazanych  podstaw  prawnych:


I.W zakresie spraw emerytalno – rentowych.

1/ na podstawie  art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 17.12.1998r.  o emeryturach i rentach (  Dz.U. 2016.887 ze zm.):

wójt gminy - na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego - poświadczy nieodpłatnie   własnoręczność lub autentyczność podpisów na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,

2/  na podstawie  art. 128 ustawy z dnia 17.12.1998r.  o emeryturach i rentach (  Dz.U. 2016.887. ze zm.) :

wójt  gminy  - na żądanie organu rentowego   - poświadczy nieodpłatnie  własnoręczność  podpisu emeryta lub rencisty   na oświadczeniu  o  istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą,

 

3/  na podstawie  §16  ust. 3  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  18. 10. 2004r.  w sprawie trybu postępowania  i właściwości organu  w zakresie zaopatrzenia emerytalnego  funkcjonariuszy Policji,  ABW,  Agencji Wywiadu, CBA, Straży  Granicznej, Biura Ochrony Rządu , Państwowej  Straży Pożarnej i ich rodzin  ( Dz. U. 2015.1148 )  :  

wójt  gminy  - w przypadku  doręczania pisemnych  zeznań  świadków  za pośrednictwem przedsiębiorcy  prowadzącego działalność  w zakresie  doręczenia przesyłek  -  poświadczy własnoręczność podpisów  świadków na  ich zeznaniach ,  

4/  na podstawie  §18  ust.3.  rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  18. 10. 2004r.  w sprawie trybu postępowania  i właściwości organu  w zakresie zaopatrzenia emerytalnego  funkcjonariuszy Policji,  ABW,  Agencji Wywiadu, CBA, Straży  Granicznej, Biura Ochrony Rządu,  Państwowej Straży Pożarnej i ich rodzin  ( Dz. U. 2015.1148 ) :

wójt gminy -  w przypadku doręczania oświadczenia,  o którym mowa w § 18 ust.1  rozporządzenia   za pośrednictwem przedsiębiorcy   prowadzącego działalność  w zakresie doręczania przesyłek  -   poświadczy  własnoręczność  podpisu na składanym oświadczeniu.    

 

5/  na podstawie §18  ust.3.  rozporządzenia Ministra  Obrony Narodowej  z dnia 10. 02. 2012r.  w   w sprawie trybu postępowania i właściwości organów  w sprawach zaopatrzenia  emerytalnego   żołnierzy zawodowych  oraz uprawnionych   członków ich rodzin (  Dz.U. 2012.194 ) :

wójt gminy  - w przypadku doręczenia  pisemnych zeznań  świadków za pośrednictwem  przedsiębiorcy  prowadzącego  działalność w zakresie doręczenia przesyłek  - potwierdzi, własnoręczność  podpisu   świadków  na zeznaniach .

 

II. W zakresie spraw  związanych z  odbiorem przesyłek. 

Na podstawie  §1  pkt.1 lit.a   rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 7.02.2007r.  w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń  przez organy samorządu terytorialnego  i banki  ( Dz.U. 2007.27.185 ze zm. )  w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej :  

wójt gminy   - poświadczy własnoręczność podpisu    na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji.

III. W zakresie spraw związanych z potwierdzeniem stanu  rodzinnego  i majątkowego.

Na podstawie   §1 pkt.1 lit.b rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 7.02.2007r.  w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń  przez organy samorządu terytorialnego  i banki  (Dz.U. 2007.27.185 ze zm. ) w miejscowościach  w których nie  ma kancelarii  notarialnej:

wójt gminy -   poświadczy  własnoręczność  podpisy  na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

IV. W zakresie spraw wekslowych.

Na podstawie  art.  75 ustawy  Prawo wekslowe  z dnia  28.04.1936r.  ( Dz.U. 2016.160 ) 

wójt gminy -  uwierzytelni podpis    złożony  na wekslu  przez   inną osobę  za  niepiśmiennych  lub niemogących  pisać  z zaznaczeniem , że osoba  ta podpisała się na życzenie  niepiśmiennego  lub niemogącego   pisać.

V. W zakresie spraw cywilnych.

Na podstawie art. 79 ustawy Kodeks cywilny  z dnia 23.04.1964r,  ( Dz.U. 2016.380  )

wójt gminy -  poświadczy podpis  osoby  upoważnionej  przez    osobę niemogącą  pisać   złożony    na dokumencie   na którym   zostanie  umieszczony tuszowy  odcisk  palca  osoby niemogącej pisać ,  a  obok  tego odcisku   osoba   upoważniona  wypisze  imię  i nazwisko osoby niemogącej pisać .  

 

W innych sprawach  potwierdzenie własnoręczności podpisu dokonywane jest według zasad ogólnych. Zasady te wyznaczają  przepisy ustawy Prawo o notariacie, zgodnie z którymi poświadczenie własnoręczności podpisu stanowi czynność notarialną, zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji notariuszy.

 

Opracowała: Ewa Kokowska

wydział
wymagane dokumenty
opłaty
termin
tryb odwołania
inne


data wytworzenia2016-09-26
data udostępnienia2016-09-26
sporządzone przezEwa Kokowska
opublikowane przezRobert Pytlik
ilość odwiedzin201
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2 , 26-001 Masłów, tel.: 41 311-00-60 do 99, fax: 41 311-00-61, gmina@maslow.pl, www.maslow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@