Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Masłów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Zamówienia  / Rejestr udzielonych zamówień
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr udzielonych zamówień Rejestr udzielonych zamówień


2017 r.

 Wykaz udzielonych zamówień publicznych w roku 2017 o wartości netto przekraczających 5 tys. zł.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nazwa wykonawcy

Wartość zamówienia
netto w zł.

Wartość zamówienia
brutto w zł.

1

 

Współpraca przy wydawaniu tygodnika "Echo Kieleckie"

Polska Press
Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 45,
02-672 Warszawa

 

7 804,87

 

9 600,00

2

Obsługa prawna Urzędu Gminy Masłów w tym w zakresie udzielania zamówień publicznych

 Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy Spółka Komandytowa

36 000,00

 44 280,00

3

 

Obsługa prawna Urzędu Gminy Masłów

 

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Kokowska

 

26 400,00

 

  32 472,00

 

4

Świadczenie usług polegających  na wywozie odpadów

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT

Sp. z o.o. Wola Jachowa 94 a

 

16 503,00

 

17 823,24

5

Świadczenie usług polegających  na wywozie odpadów - kosze przystankowe z terenu gminy Masłów.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT

Sp. z o.o. Wola Jachowa 94 a

 

6 240,00

 

6 739,20

 

6

Skład i druk gazety
"Kurier Masłowski"

Digital Art Studio
Przemysław Gała
ul. Szkolna 40
26-026 Bilcza

16 044,00

17 327,52

7

Świadczenie Usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Masłów w 2017r

Transport i Usługi Koparką
Bogusław Kułak
26-001 Masłów
ul. Spacerowa 56

40 526,42

49 847,50

8

Zakup kruszywa na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminy Masłów w 2017r

KOPALNIA JÓZEFKA Sp. o. o.
26-008 Górno
Górno nr. 1

31 500,00

38 745,00

9

Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynku Urzędu Gminy(łącznie 540 m² )

MAD BUD Marek Skrzyniarz 26-004 Bieliny ul. Kielecka 102

11.500,00

11.500,00

10

Kampania informacyjna poprzez produkcję newsów telewizyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy Masłów

Telewizja Świetokrzyska
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 kielce

12 000,00

14 760,00

 11

Sukcesywna dostawa materiałów „artykułów biurowych” do  Urzędu Gminy Masłów

BEST PARTNER

ul. Połowniaka 10/34

25-634 Kielce

   25.000,00
 12

Sukcesywna dostawa materiałów”artykułów spożywczych” do Urzędu Gminy

 

BEST PARTNER

ul. Połowniaka 10/34

25-634 Kielce

   5.500,00
 13

Sukcesywna dostawa środków czystości do Urzędu Gminy w Masłowie

MAX KOMFORT

Grzegorz Kołodziejczyk ul. Zbożowa 21 ,          25-416 Kielce

  8.000,00
 14

Sukcesywna dostawa materiałów”tonery i tusze” do Urzędu Gminy w Masłowie

BEST PARTNER

ul. Połowniaka 10/34

25-634 Kielce

   12.500,00
15

Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Budowlano -Handlowe EKO Paweł Michalski,

53 640,00zł 57 931,20zł
16

Uszycie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej

FIUFIU Michał Marciniewski ul. Turystyczna/17, 25-900 Kielce

5 984,00 zł 5 984,00 zł
17

Przebudowa bramy wjazdowej w budynku OSP w Masłowie Pierwszym

Przedsiębiorstwo Budowlane PRAKTIW

47 000,00 zł 57 810,00 zł
18

Obsługa spotkań informacyjnych oraz opracowanie dokumentacji w zakresie realizacji projektu „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów”

Sun Gallo s. c.

Łódź

8 100,00 zł   9 963,00 zł
19

Budowa ogrodzenia działki nr ewid. 257/11 z budynkiem OSP w Woli Kopcowej

P.P.U.H. ZIEL-BUD Mariusz Zieliński, Dolina Marczakowa 141A

22 000,00zł 27 060,00 zł
20

Opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych” w ramach  RPO WŚ 2014-2020 oś priorytetowa 4 Gospodarka odpadami (PI 6a), działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”.

ATsys.pl Sp. z o.o. Sp.  K. z siedzibą w

Katowicach

 5 771,54zł  7 098,99
21

Opracowanie koncepcji regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Masłów Pierwszy gm. Masłów w rejonie od ul. Podklonówka, Spokojna,  Lotnicza.

Darvin Dariusz Winiarski

Ul. Langiewicza 13/55 28-200 Staszów

 8 000,00zł  9 840,00zł
22

sterylizacja / kastracja zwierząt, które posiadają właścicieli lub opiekunów

Gabinet Weterynaryjny PTERODAKTYL

lek. wet. Leszek Leśniewski

26-001 Masłów
Mąchocice Kapitulne 66

 wykonanie u psów zabiegów kastracji – 92,59zł

 wykonanie u suk zabiegów sterylizacji – 166,67zł

wykonanie u kotów zabiegów kastracji – 64,81zł

wykonanie u kocic zabiegów sterylizacji – 129,63zł

 

100,00zł

 

180,00zł

 

70,00zł

 

140,00zł

23

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Masłów

ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom,
ul. Toruńska 9


1 827 127,00zł


2 247 366,21zł

24

Zakup i instalacja klimatyzatorów

KLIMANET s.c.
25-419 Kielce,
ul. Rolna 8


7 250,00zł


8 927,50zł

25

Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej na działce 363/2 w msc. Dąbrowa  stanowiącej drogę wewnętrzną wraz z przyłączami.

WOSAN
Usługi Projektowe 
ul. Karbońska 5/10,  25-640  Kielce9 500,00zł11 685,00zł

26

Realizacja obowiązku objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywającą na pracodawcach

Przychodnia "Chemar"
Kielce,                        ul. Olszewskiego2, Poradnia Medycyny Pracy

6 915,00zł

27

Opracowanie  projektu sieci kanalizacji sanitarnej  Dąbrowa Kolonia do świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi

LIDER Usługi Informatyczne,  Kamionki  43,  26-140 Łączna


30 081,30zł


37 000,00zł

28

Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Mąchocice Scholasteria wzdłuż drogi dz. nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71

LIDER Usługi Informatyczne,  Kamionki  43,  26-140 Łączna


23 170,73zł


28 500,00zł

29

Opracowanie, skład, druk
i dostawa albumu
„Ziemia Masłowska”.

Wydawnictwo TEKST Sp. z o.o.
ul. Kossaka 72,
85-307 Bydgoszcz


21 900,00 zł


22 995,00 zł

30

opracowanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. “Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów” w ramach RPO WŚ 2014-2020, dział. 7.1 “Rozwój e-społeczeństwa”

Graczkowski Dotacje Sp. z o.o.
5 365,85 zł
6 600,00 zł

31

wykonanie odblasków i materiałów edukacyjnych dla Gminy Masłów w ramach projektu pn. “Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów”

Agencja Reklamowa “Jamorski” Karol Jamorski, ul. Marszałka Piłsudskiego 14/68, 25-431 Kielce9 950,00 zł12 238,50 zł

32

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji na terenie gminy Masłów dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i budowa platformy pod gniazdo białego bociana w Mąchocicach Scholasterii.

JARBUD Biuro Projektowe
ul. Podklonówka 63
26-001 Masłów

 7 500,00

33

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji na terenie Gminy Masłów

IDEA PROJEKT S.C. Bilcza ul. Rubinowa 6, 26-026 Morawica


42 000,00zł


51 660,00zł

34

"Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego świetlicy wiejskiej w Masłowie Drugim"

KOLPROJEKT
Biuro projektowe Krzysztof Oleś, ul.Nowy Świat 52 25-516  KIELCE

 30 500,00zł

35

opracowanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową praz formularzem informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims dla projektu pn. “Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów” działanie 3.1 RPO WŚ na lata 2014-2020

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,
ul. Szkolna 36 A, 25-604 Kielce,

12 500,00 zł

15 375,00 zł

36

opracowanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. "Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów" w ramach działania 6.2 RPO WŚ na lata 2014-2020

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,  ul. Szkolna 36 A, 25-604 Kielce,10 000,00zł12 300,00zł

37

opracowanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. "Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego" w ramach działania 6.5 RPO WŚ na lata 2014-2020

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,  ul. Szkolna 36 A, 25-604 Kielce,
16 000,00zł
19 680,00zł

38

Świadczenie Usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Masłów w 2017r

Transport i Usługi Koparką
Bogusław Kułak
26-001 Masłów
ul. Spacerowa 56

14 895,12zł

18 321,00zł

39

Remont przepustu pod drogą wewnętrzną w Brzezinkach koło kapliczki, udrożnienie rowu odwadniającego, naprawa nawierzchni tłuczniowej.

Transport i Usługi Koparką
Bogusław Kułak
26-001 Masłów
ul. Spacerowa 56

10 487,80zł

12 900,00zł

40

Udrożnienie rowu i remont przepustów przy drodze gminnej nr. 34004T w Ciekotach (za rzeką ul. Radostowa)

Transport i Usługi Koparką
Bogusław Kułak
26-001 Masłów
ul. Spacerowa 56

9 600,00zł

11 808,00zł

41

Wyrównanie i utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej w Brzezinkach nr. ew. 735/3 i 564/13 (koło mostu)

Transport i Usługi Koparką
Bogusław Kułak
26-001 Masłów
ul. Spacerowa 56

12 032,52zł

14 800,00zł

 data wytworzenia2017-01-27
data udostępnienia2017-01-27
sporządzone przezPracownicy UG Masłów
opublikowane przezTomasz Haba
ilość odwiedzin545
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2 , 26-001 Masłów, tel.: 41 311-00-60 do 99, fax: 41 311-00-61, gmina@maslow.pl, www.maslow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@