Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Tablica ogłoszeń
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Tablica ogłoszeń, bieżące, menu 1008 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Tablica ogłoszeń

Data wytworzenia 2024-06-21, ostatniej modyfikacji 2024-06-21 14:17

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Masłów z dnia 20 czerwca 2024 o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów na terenie gminy Masłów

Masłów, 20 czerwca 2024r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Masłów z dnia 20 czerwca 2024 o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów na terenie gminy Masłów Na podstawie art. 17 pkt 11 w związku z art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 977 ze zm.) oraz z uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXIX/707/2024 z
Data wytworzenia 2024-05-31, ostatniej modyfikacji 2024-05-31 14:40

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MASŁÓW dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Masłów RAPORTU O STANIE GMINY MASŁÓW ZA 2023 ROK oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, w terminie do 31 maja br. Wójt Gminy Masłów przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, podsumowujący działalność w roku 2023 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas kolejnej sesji, na której podejmowana będzie również uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy
Data wytworzenia 2024-05-29, ostatniej modyfikacji 2024-05-29 13:28

OGŁOSZENIE o zebraniu wiejskim sołectwa Ciekoty

OGŁOSZENIE o zebraniu wiejskim Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Ciekoty, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024r. o godzinie 18.00 w Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach. Porządek zebrania: Omówienie spraw związanych z lokalizacją na terenie miejscowości Ciekoty masztu telefonii komórkowej. Sprawy różne. Sołtys Sołectwa Ciekoty Roman Kołomański
Data wytworzenia 2024-05-29, ostatniej modyfikacji 2024-05-29 12:51

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Masłów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów

Masłów, dnia 29 maja 2024 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MASŁÓW z dnia 29 maja 2024 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów. na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
Data wytworzenia 2024-05-27, ostatniej modyfikacji 2024-05-27 11:18

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WÓJT GMINY MASŁÓW działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 344) informuje o wywieszeniu w dniach od 28.05.2026 do 18.06.2024r. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Domaszowicach oznaczonej numerem 300/2. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul.
Data wytworzenia 2024-05-24, ostatniej modyfikacji 2024-05-24 14:03

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Masłów w sprawie naboru wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Masłów dn. 2024-05-24 ZW.423.1.2024 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie § 10 Uchwały Nr XXXVI/330/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 1670) Wójt Gminy Masłów ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla osób fizycznych, które
1 / 12
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.