Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, bieżące, menu 1057 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Pełnomocnik Wójta
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Katarzyna Rachtan
tel. 41 311 00 79
fax 41 311 00 61

mail: profilaktyka@maslow.pl

 

Dokument do pobrania
wniosek o leczenie alkoholowe

========================================================================

Jeśli ktoś z Twoich najbliższych lub Ty sam masz problemy

z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków.

Jeśli istnieje w Waszym domu przemoc fizyczna, czy moralna.

Brakuje Ci wsparcia, poczucia bezpieczeństwa.

Skorzystaj z pomocy!

 

Pamiętaj! Nie musisz być sam ze swoim problemem!


POMOC POTRZEBUJĄCYM

Punkty konsultacyjne

Jednym z działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapewnienie dostępu do konsultacji i poradnictwa specjalistów. Odbywa się to poprzez organizowanie punktów konsultacyjnych, w ramach których psycholog i terapeuci uzależnień udzielają bezpłatnej pomocy oraz porad psychologicznych i prawnych.

 

Z porad tych mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Masłów nie tylko osoby uzależnione, ale każdy kto odczuwa potrzebę rozmowy i wsparcia. Dyżury w punktach prowadzą psycholog i terapeuci uzależnień.

Informacje na temat dyżurów w punktach konsultacyjnych i możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej można uzyskać w Urzędzie Gminy Masłów pod nr tel. 41 311 00 79

Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają

i pomogą ustalić

najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie.

========================================================================

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii świadczy pomoc osobom dotkniętym problemem uzależnienia

 

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Inicjowanie działań w zakresie:

 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,

 • udzielania rodzinom, w których istnieją problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
  w rodzinie,

 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

 

 1. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:

 • przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,

 • kierowanie na badanie do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

 

 1. Opiniowanie w formie postanowienia, wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Przygotowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

 1. Inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, a także przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych.

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie realizuje swoje zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powołane przez Wójta Gminy Masłów Zarządzeniem Nr 113/2019 z dnia 4 września 2019r.:

 1. Katarzyna Mech – Przewodnicząca Komisji
 2. Monika Dolezińska – Włodarczyk – Z-ca przewodniczącego Komisji
 3. Tomasz Moskal - Członek Komisji
 4. Marian Dudzik - Członek Komisji
 5. Grzegorz Michta – Członek Komisji
 6. Katarzyna Rachtan - Członek Komisji
 7. Włodzimierz Wysmyk - Członek Komisji

 

Spotkania grupy AA „Lubrzanka”

 odbywają sięw każdy poniedziałek

 w okresie zimowym od godz. 17.00

 

w okresie letnim od godz. 18.00

adres: Mąchocice Scholasteria 56

Metryka

sporządzono
2010-02-22 przez Katarzyna Rachtan
udostępniono
2010-02-22 00:00 przez Tomasz Haba
zmodyfikowano
2019-09-10 13:54 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2676
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.