Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Poprzednie kadencje Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2011, bieżące, menu 1140 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2011

2011

UCHWAŁA   NR XVI/106/11 RADY  GMINY  MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2011.
Załącznik

UCHWAŁA   NR XVI/105/11 RADY  GMINY  MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.
Załącznik - Objaśnienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA   NR XVI/104/11 RADY  GMINY  MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2
Załaczniki 3 do 6

UCHWAŁA NR  XVI/103/2011 RADY GMINY w  MASŁOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego
załącznik

Uchwała Nr XVI/102/11 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: wystąpienia ze Spółki „Lotnisko Kielce” i zbycia jej udziałów.

Uchwała XVI/101/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: nabycia w drodze darowizny działek położonych w Domaszowicach

UCHWAŁA   Nr XVI/100/2011 Rady Gminy Masłów z dnia   29  grudnia 2011 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012r.
załącznik

 

UCHWAŁA NR XV/99/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.
załącznik 1
załącznik 2

UCHWAŁA   NR XV/98/11 RADY  GMINY  MASŁÓW z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik 3 - 8

UCHWAŁA Nr XV/97/11 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XV/96/11 Rada Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XV/95/11 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XV/94/11  Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok.

UCHWAŁA Nr XV/93/11 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

Uchwała Nr XV/92/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów".

Uchwała Nr XV/91/11 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 09 listopada 2000r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie oraz uchwałą Nr XXVII/215/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008r

Uchwała Nr XV/90/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Masłów „Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek”

Uchwała  Nr XV/89/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011r.  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Masłowie.

Uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

UCHWAŁA Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok z załącznikami

UCHWAŁA NR XIII/86/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3-5

Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Modrzewiowa do działek o nr ewid 834/23, 834/27 przez wnioskodawcę Pana Sławomira Krawczyka zam. Kielce, do działek o nr ewid 834/25, 834/29 przez wnioskodawcę Pana Franciszka Krawczyka zam. Kielce, do działek o nr ewid 834/24, 834/ 28 przez wnioskodawców Pana Grzegorza Cedro i Panią Martę Mikołajczyk-Cedro zam. Masłów.

Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul Graniczna do działki nr ewid 962/17 przez wnioskodawcę Pana Marcina Boćkowskiego zam. Leszczyny.

Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników na kadencję 2012-2015.

Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia w wyborach.

Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia projektu nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
załącznik 1

UCHWAŁA NR XII/79/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.
załącznik 1
załącznik 2

UCHWAŁA NR XII/78/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załacznik 2
załącznik 3-8

Uchwała XII/77/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.

UCHWAŁA Nr XII/76/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów
załącznik 1

UCHWAŁA Nr XII/75/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów
załącznik 1

UCHWAŁA Nr XII/74/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Domaszowice II” na terenie gminy Masłów
załącznik 1

UCHWAŁA Nr XII/73/2011 Rady Gminy w Masłów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów
załącznik 1

UCHWAŁA Nr XII/72/2011 Rady Gminy w Masłów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów
załącznik 1

UCHWAŁA Nr XII/71/2011 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.

UCHWAŁA NR XII/70/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015

Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Masłów.

UCHWAŁA NR XII/68/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Masłów

UCHWAŁA NR XI/67/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XI/66/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załacznik nr 2
załączniki 3 - 8

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 08 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

UCHWAŁA  NR  X/64/11 RADY  GMINY  MASŁÓW z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

 

UCHWAŁA NR X/63/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.
załącznik 1
załącznik 1a
załącznik 2
załącznik 2a

UCHWAŁA NR X/62/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3-7

UCHWAŁA NR X/61/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2010.


Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy przez wnioskodawców: Maciej Kuc (dz. nr ewid. 955/8-12), Aneta Wzorek (dz. nr 955/13-14), Monika Wrona (dz. nr 955/15-16), Wioletta Wzorek (dz. nr 955/6) właścicieli działek jak wyżej, położonych w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów

Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy do działki nr ewid 1089 przez wnioskodawcę Pana Piotra Stokowskiego właściciela Firmy Usługowo – Handlowej SPAPEX z siedzibą w Domaszowicach

Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Dąbrowa i Wiśniówka w przedmiocie projektowanej zmiany granic sołectw Dąbrowa i Wiśniówka położonych na obszarze gminy Masłów.

Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy w przedmiocie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.

UCHWAŁA Nr X/56/2011 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 55 i załącznik nr 1 do uchwały nr 56

UCHWAŁA Nr X/55/2011 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów

UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

UCHWAŁA NR X/53/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

UCHWAŁA NR IX/52/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załacznik nr 1
załącznik nr 2

załącznik nr 3,4,5

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej
i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A.

UCHWAŁA NR VIII/50/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/158/08 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Masłów w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach.

UCHWAŁA NR VIII/49/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy przez wnioskodawcę Panią Danutę Osuch właścicielkę działki o numerze ewidencyjnym 609/1, położonej w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów

Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Masłów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty na działce nr 110/4 w kierunku działki nr 252/5.

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: zgody na przekazanie kanału sanitarnego w miejscowości Domaszowice

Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Ks. J. Marszałka w miejscowości Masłów Drugi przez grupę wnioskodawców - właścicieli działek o numerach ewidencyjnych 485/1, 479, 477, 576/1, 576 /4, położonych w miejscowości Masłów Drugi, gmina Masłów.

UCHWAŁA Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Masłów  z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011r.

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.

UCHWAŁA NR VII/42/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Masłów

 

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie

Uchwała Nr VI/40/2011Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: ogłoszenia VII edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2011 roku.
załącznik

UCHWAŁA NR VI/39/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR VI/37/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR VI/35/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3-7

UCHWAŁA NR VI/34/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.
załacznik 1
załącznik 1a
załącznik 2
załącznik 2b

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.

UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy w Masłowie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka w gminie Masłów
załącznik

UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok wraz z załącznikiem.

UCHWAŁA NR V/29/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załacznik nr 2

UCHWAŁA Nr V/28/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek nr 208/2, 208/3 i 208/4 położonych w Woli Kopcowej

UCHWAŁA Nr V/27/2011 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1,art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm. ) oraz art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603, ze zm.)

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej

Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2011 rok.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 do 11

Uchwała nr 12/I/2011 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Gminy na 2011 rok.
Uchwała nr 13/I/2011 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Gminy na 2011 rok.

 

UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Masłów z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 3 lat

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów"

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: określenia formy organizacyjno – prawnej szkół prowadzonych przez gminę Masłów

Metryka

sporządzono
2016-03-17 przez Synak Joanna
udostępniono
2016-03-17 00:00 przez Robert Pytlik
zmodyfikowano
2016-03-17 14:14 przez Pytlik Robert
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1298
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.