Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Poprzednie kadencje Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 1143 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014

UCHWAŁA NR LIII/419/14

RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR LIII/418/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3-6

Uchwała Nr LIII/417/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w
nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Masłów, a nie będących drogami publicznymi

UCHWAŁA Nr LIII/416/2014
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży działek nr 258/3 i nr 257/1 położonych w Woli Kopcowej, stanowiących własność Gminy Masłów oraz wrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości nr 258/2 położonej w Woli Kopcowej, stanowiącej własność Gminy Masłów

Uchwała Nr LIII/415/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2014 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 257/4 o powierzchni 0,0300 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa

UCHWAŁA NR LIII/414/2014
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2014 roku  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

UCHWAŁA NR LII/413/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 września 2014 roku W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa przyłączy grawitacyjnych i tłocznych kanalizacji sanitarnej dla msc. Domaszowice”.

UCHWAŁA NR LII/412/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR LII/411/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3-7

Uchwała nr LII/410/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice do planowanych trzech budynków w zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 377/2, 376/4, 376/3, 376/2 przez wnioskodawcę Panią Aleksandrę Mazurczak zam. Domaszowice.

Uchwała nr LII/409/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Domaszowice do planowanych sześciu budynków w zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 376/2-3, 377/2-3 i 376/4, 377/4-5 przez wnioskodawcę Panią Aleksandrę Mazurczak zam. Domaszowice.

Uchwała nr LII/408/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Drugi ul. Ks. J. Marszałka do działek o nr ewid 283/3 i 283/4 przez wnioskodawcę Pana Grzegorza Molęda zam. Kielce.

Uchwała Nr LI/407/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa działek położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Masłów

UCHWAŁA NR LII/406/2014
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr LII/405/2014
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/269/2013 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA Nr LII/404/2014
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów

UCHWAŁA NR LII/403/2014
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów. 

UCHWAŁA NR LII/402/2014
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Uchwała nr LI/401/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 01 sierpnia 2014roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice do działek o nr ewid. 148/13 – 17 przez wnioskodawcę Pana Kamila Wartałowicza zam. Kielce. 

Uchwała nr LI/400/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Domaszowice do działek o nr ewid. 148/13 – 17 przez wnioskodawcę Pana Kamila Wartałowicza zam. Kielce.

UCHWAŁA NR LI/399/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR LI/398/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 do 6

Uchwała nr L/397/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa do działek o nr ewid 411/3, 411/4, 412, przez wnioskodawcę Panią Bogusławę Fijałkowską zam. Wola Kopcowa.

Uchwała nr L/396/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa do działek o nr ewid 208/2, 208/3, 208/4, przez wnioskodawcę „WIŚNIEWSCY” S.C. zam. Kielce.

Uchwała nr L/395/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa do działek o nr ewid 208/2, 208/3, 208/4, przez wnioskodawcę „WIŚNIEWSCY” S.C. zam. Kielce.

UCHWAŁA NR L/394/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

UCHWAŁA NR L/393/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2


UCHWAŁA NR L/392/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki nr 3 do 8

Uchwała Nr L/391/14
Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.

UCHWAŁA NR L/390/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym.

UCHWAŁA NR L/389/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

UCHWAŁA NR L/388/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2013 rok. 

UCHWAŁA NR L/387/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2013.

UCHWAŁA NR XLIX/386/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/342/14z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR XLIX/385/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

U C H W A Ł A NR XLIX/384/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 do 7

Uchwała XLIX/383/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała Nr XLIX/382/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: dzierżawy części działki nr 310/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciekoty na czas nieoznaczony w celu realizacji inwestycji liniowej – budowa wodociągu wiejskiego 

UCHWAŁA Nr XLIX/381/2014 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek nr 90/4, nr 90/5, nr 90/6 i nr 90/7 położonych w Domaszowicach

Uchwała Nr XLIX/380/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Masłów

UCHWAŁA NR XLIX/379/2014 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego, zmienionej uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007 roku i Nr LI/404/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r.

Uchwała Nr XLIX/378/2014 Rady Gminy w Masłów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Masłów/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do realizacji projektu systemowego: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów” w ramach Priorytetu
VII. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁA NR XLIX/377/2014 RADY GMINY W MASŁOWIE z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów
uzasadnienie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 3

U C H W A Ł A NR XLVIII/376/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a

U C H W A Ł A NR XLVIII/375/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3-6

UCHWAŁA NR XLVIII/374/ 2014 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego

UCHWAŁA NR XLVIII/373/2014 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

UCHWAŁA Nr XLVIII/372/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Masłów

UCHWAŁA Nr XLVIII/371/2014 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży działki nr 1009/2 położonej w Masłowie Drugim, stanowiącej własność Gminy Masłów oraz wrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości nr 1009/4 położonej w Masłowie Drugim, stanowiącej własność Gminy Masłów.

UCHWAŁA Nr XLVIII/370/2014 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży działki nr 910/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy Masłów oraz wrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości nr 910/4 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy Masłów

UCHWAŁA NR XLVIII/369/2014 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży działki nr 469/7 położonej w Woli Kopcowej, stanowiącej własność
Gminy Masłów

Uchwała Nr XLVIII/368/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 3 lat

UCHWAŁA NR XLVII/367/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XLVII/366/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025. 
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XLVII/365/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Uchwała nr XLVII/364/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłów Pierwszy do działki o nr ewid 443 przy ul. Północnej przez wnioskodawcę Pana Michała Sołowowa zam. Kielce.

Uchwała Nr XLVII/363/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 875/2 położonej w Masłowie Pierwszym

Uchwała Nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.
załącznik

Uchwała Nr XLVII/361/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 0311 T Masłów - Nademłynie - Brzezinki - Ciekoty w miejscowości Ciekoty.

Uchwała XLVII/360/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 0315 T Masłów Pierwszy (Podklonówka) – Mąchocice Kapitulne w miejscowościach Masłów Pierwszy i Mąchocice Kapitulne.

Uchwała Nr XLVII/359/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie

Uchwała Nr XLVII/358/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
załącznik

Uchwała Nr XLVII/357/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Inwestycji.

Uchwała Nr XLVII/356/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, zmienionej uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2011 roku.

UCHWAŁA NR XLVI/355/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XLVI/354/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14  RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia.

UCHWAŁA NR XLVI/352/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunów.

UCHWAŁA NR XLVI/351/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/342/14z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR XLVI/350/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki nr 3-8

Uchwała Nr XLVI/349/2014 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Masłów”

UCHWAŁA NR XLVI/348/2014 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie: utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
załącznik

UCHWAŁA NR XLV/347/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze
Gminy Masłów.

UCHWAŁA Nr XLV/346/14 Rady Gminy Masłów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/345/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/344/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno. 

UCHWAŁA NR XLIV/343/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce. 

UCHWAŁA NR XLIV/342/14 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

Uchwała nr XLIV/341/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działek o nr ewid 96/3, 97/2, 97/3, 97/5, 39/3, 39/ 4, 40/4, 41/4, przez wnioskodawcę Pana Przemysława Grudzińskiego zam. Kielce.

Uchwała nr XLIV/340/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna do działki o nr ewid 288/5

Uchwała Nr XLIV/339/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce nr 75a.

Uchwały XLIV/338/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego Wola Kopcowa / ul. Świętokrzyska (0312)(IV)/08 przy drodze powiatowej nr 0312 T Masłów - Wola Kopcowa - Domaszowice w miejscowości Wola Kopcowa w kilometrze drogi km 2+100.

UCHWAŁA Nr XLIV/337/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014r.

UCHWAŁY Nr XLIV/ 334, 335, 336 /2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014r.

Metryka

sporządzono
2016-03-17 przez Synak Joanna
udostępniono
2016-03-17 00:00 przez Robert Pytlik
zmodyfikowano
2016-03-17 14:17 przez Pytlik Robert
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1359
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.