Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Poprzednie kadencje Uchwały Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 1144 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014

 

Uchwała nr III/35/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała Nr III/34/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/17/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała nr III/33/14
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice do planowanych 50 budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/25, 49/24, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 50/3 przez wnioskodawcę Pana Ludwika Stąpora zam. Domaszowice.

Uchwała nr III/32/14
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Domaszowice do planowanych 50 budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/25, 49/24, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 50/3 przez wnioskodawcę Pana Ludwika Stąpora zam. Domaszowice.

Uchwała Nr III/31/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dalszy wynajem pomieszczeń w budynkach położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych oraz dalsze wydzierżawianie części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 895 o pow. 453 m2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na działalność w zakresie ochrony zdrowia 

UCHWAŁA NR III/30/14

UCHWAŁA NR III/29/14

UCHWAŁA NR III/28/14

UCHWAŁA NR III/27/14

UCHWAŁA NR III/26/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2014.
załącznik

UCHWAŁA NR III/25/14
załącznik 1
załącznik 1 a
załącznik 2

UCHWAŁA NR III/24/14

UCHWAŁA NR III/23/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok.
załącznik - objaśnienia
załącznik - plan dochodów
załącznik - plan wydatków
załączniki 3 do 10

UCHWAŁA NR III/22/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a - objaśnienia
załącznik - wykaz przedsięwzięć

Uchwała Nr III/21/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
załącznik

UCHWAŁA Nr III/20/14
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Uchwała Nr II/19/14
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr LII/403/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów

Uchwała Nr II/18/14
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Uchwała Nr II/17/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Uchwała Nr II/16/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Masłów

Uchwała Nr II/15/14
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie zasad wypłacania i wysokość diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji

UCHWAŁA NR II/14/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025
załącznik nr 1
załącznik nr 1a

UCHWAŁA NR II/13/14
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć
załączniki 3-4

UCHWAŁA Nr II/12/14
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie stawek opłaty targowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr II/11/14
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

UCHWAŁA Nr II/10/14
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

UCHWAŁA Nr II/9/14
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Uchwała Nr I/8/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/7/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji do Spraw Inwestycji

Uchwała Nr I/6/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Uchwała Nr I/5/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Uchwała Nr I/4/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała Nr I/3/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłów.

Uchwała Nr I/2/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Uchwała Nr I/1/2014
Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.

Metryka

sporządzono
2016-03-17 przez Synak Joanna
udostępniono
2016-03-17 00:00 przez Robert Pytlik
zmodyfikowano
2016-03-17 14:24 przez Pytlik Robert
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1442
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.