Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2016r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2016r., bieżące, menu 1149 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2016r.

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2016r.

Zarządzenie NR 162/2016

Zarządzenie NR 161/2016

Zarządzenie NR 160/2016

Zarządzenie NR 159/2016

Zarządzenie NR 158/2016

Zarządzenie NR 157/2016

Zarządzenie NR 156/2016

Zarządzenie NR 155/2016

Zarządzenie NR 154/2016

Zarządzenie NR 153/2016

ZARZĄDZENIE NR 152/2016

ZARZĄDZENIE NR 151/2016

ZARZĄDZENIE NR 150/2016

ZARZĄDZENIE NR 149/2016

ZARZĄDZENIE NR 148/2016

ZARZĄDZENIE NR 147/2016

ZARZĄDZENIE NR 146/2016

ZARZĄDZENIE NR 145/2016 

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 wraz z załącznikami 1 i 2
załącznik 2a

ZARZĄDZENIE NR 143/2016

ZARZĄDZENIE NR 142/2016

ZARZĄDZENIE NR 141/2016

ZARZĄDZENIE NR 140/2016

ZARZĄDZENIE NR 139/2016

ZARZĄDZENIE NR 138/2016

ZARZĄDZENIE NR 137/2016

ZARZĄDZENIE NR 136/2016

ZARZĄDZENIE NR 135/2016

ZARZĄDZENIE NR 134/2016

ZARZĄDZENIE NR 133/2016

ZARZĄDZENIE NR 132/2016

ZARZĄDZENIE NR 131/2016

ZARZĄDZENIE NR 130/2016

ZARZĄDZENIE NR 129/2016

Zarządzenie nr 128/2016

ZARZĄDZENIE NR 127/2016

ZARZĄDZENIE NR 126/2016

ZARZĄDZENIE NR 125/2016
Wójta Gminy Masłów z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na projekt logo Gminy Masłów
załączniki - archiwum.zip

Zarzadzenie nr 124 /2016
Wójta Gminy Masłów z dnia 14 listopada 2016r. W sprawie: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych  stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Masłów.

Zarządzenie nr 123/2016

Zarządzenie nr 122/2016

Zarządzenie Nr 121/2016
Wójta Gminy Masłów z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie: udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkującym na terenie gminy Masłów w okresie roku szkolnego 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 120/2016
WÓJTA GMINY MASŁÓW z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 09/2010 z dn. 29.01.2010r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Masłów i jednostek organizacyjnych. ( wraz z załącznikiem )

Zarządzenie nr 119/2016
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Referenta ds. zamówień publicznych
załącznik nr 1 oraz regulamin
kwestionariusz osobowy
oswiadczenia niezbędne

ZARZĄDZENIE Nr 118 / 2016
WÓJTA GMINY MASŁÓW z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Masłów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
załączniki - archiwum.zip

ZARZĄDZENIE NR 117 /2016 

ZARZĄDZENIE NR 116 /2016 

ZARZĄDZENIE NR 115 /2016

ZARZĄDZENIE NR 114 /2016
Wójta Gminy Masłów z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Masłów

Zarządzenie nr  113/2016
Wójta Gminy Masłów z dnia  17.10.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody  na przejęcie wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej  z rur PVC  O  200  o długości 97,45 mb wraz z armaturą  w Domaszowicach, której właścicielem jest (zanonimizowano)
załącznik

Zarządzenie Nr 112/2016
Wójt Gminy Masłów z dnia 17 października 2016 w sprawie: ogłoszenia konkursu plastycznego „Kolorowy świat wolny od uzależnień”, wprowadzenia regulaminu oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 111/2016

Zarządzenie Nr 110/2016

Zarządzenie Nr 109/2016
Wójta Gminy Masłów z dnia 07 października 2016r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie.

Zarządzenie nr 108/2016

ZARZĄDZENIE Nr 107/2016
Wójta Gminy Masłów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.

Zarządzenie nr 106/2016

ZARZĄDZENIE 105 / 2016
Wójta Gminy Masłów z dnia 04 października 2016r. w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów

Zarządzenie nr 104/2016

Zarządzenie nr 103/2016

Zarządzenie nr 102/2016

ZARZĄDZENIE NR 101/2016
Wójta Gminy Masłów z dnia 20 września 2016 w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Masłów

Zarządzenie nr 100

Zarządzenie nr 99

Zarządzenie nr 98

Zarządzenie nr 97

Zarządzenie nr 96 Wójta Gminy Masłów
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów

Zarządzenie nr 95
załącznik

Zarządzenie nr 94

Zarządzenie nr 93

Zarządzenie nr 92

Zarządzenie Nr 91/2016

załącznik nr 1

Zarządzenie nr 90

Zarządzenie nr 89

Zarządzenie nr 88

Zarządzenie nr 87

Zarządzenie nr 86

Zarządzenie nr 85

Zarządzenie nr 84

Zarządzenie Nr 83/2016 WÓJTA GMINY MASŁÓW z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zarządzenie Nr 82/2016

Zarządzenie Nr 81/2016

Zarządzenie Nr 80/2016

Zarządzenie Nr 79/2016

Zarządzenie Nr 78/2016

Zarządzenie Nr 77/2016

Zarządzenie Nr 76/2016

Zarządzenie Nr 75/2016

Zarządzenie Nr 74/2016

Zarządzenie Nr 73/2016

Zarządzenie Nr 72/2016

Zarządzenie Nr 71/2016

Zarządzenie Nr 70/2016

Zarządzenie Nr 69/2016

Zarządzenie Nr 68/2016

Zarządzenie Nr 67/2016

Zarządzenie Nr 66/2016

ZARZĄDZENIE  Nr  65/2016 WÓJTA GMINY MASŁÓW
z dnia 31 maja 2016 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie: wyznaczenia terminów i miejsca wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Masłów na kadencję 2015-2019

Zarządzenie Nr 64/2016

Zarządzenie Nr 63/2016

Zarządzenie Nr 62/2016

Zarządzenie Nr 61/2016

Zarządzenie Nr 60/2016

Zarządzenie Nr 59/2016

Zarządzenie Nr 58/2016

Zarządzenie Nr 57/2016

Zarządzenie Nr 56/2016

Zarządzenie Nr 55/2016

Zarządzenie Nr 54/2016

Zarządzenie Nr 53/2016

Zarządzenie Nr 52/2016

Zarządzenie Nr 51/2016

Zarządzenie Nr 50/2016

Zarządzenie Nr 49/2016

Zarządzenie Nr 48/2016

Zarządzenie Nr 47/2016

Zarządzenie Nr 46/2016

Zarządzenie Nr 45/2016

Zarządzenie Nr 44/2016

Zarządzenie Nr 42/2016

Zarządzenie Nr 41/2016

Zarządzenie Nr 40/2016

Zarządzenie Nr 39/2016

Zarządzenie Nr 38/2016

Zarządzenie Nr 37/2016

Zarządzenie Nr 36/2016

Zarządzenie Nr 35/2016

Zarządzenie Nr 34/2016

Zarządzenie Nr 33/2016

Zarządzenie Nr 32/2016

Zarządzenie Nr 31/2016

Zarządzenie Nr 30/2016

Zarządzenie Nr 29/2016
WÓJTA GMINY MASŁÓW z dnia 29 luty 2016 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej, nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 28/2016

Zarządzenie Nr 27/2016

Zarządzenie Nr 26/2016

Zarządzenie Nr 25/2016

Zarządzenie Nr 24/2016

Zarządzenie Nr 23/2016

Zarządzenie Nr 22/2016

Zarządzenie Nr 21/2016

Zarządzenie Nr 20/2016

Zarządzenie Nr 19/2016

Zarządzenie Nr 18/2016

Zarządzenie Nr 17/2016

Zarządzenie Nr 16/2016 

Zarządzenie Nr 15/2016

Zarządzenie Nr 14/2016

Zarządzenie Nr 13/2016

Zarządzenie Nr 12/2016

Zarządzenie Nr 11/2016

Zarządzenie Nr 10/2016

Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Masłów z dnia 18.01.2016r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 139/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 18.08.2015r. zmieniającego Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 20.04.2015r.
załacznik nr 1

Zarządzenie Nr 8/2016

Zarządzenie Nr 7/2016

Zarządzenie Nr 6/2016

Zarządzenie Nr 5/2016

Zarządzenie Nr 4/2016

Zarządzenie Nr 3/2016

Zarządzenie Nr 2/2016

Zarządzenie Nr 1/2016

Metryka

sporządzono
2016-03-16 przez
udostępniono
2016-03-16 00:00 przez Tomasz Haba
zmodyfikowano
2017-07-03 09:29 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2275
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.