Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenie Wójta Gminy Masłów - 2015r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Wójta Gminy Masłów - 2015r., bieżące, menu 1163 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenie Wójta Gminy Masłów - 2015r.

Zarządzenie Wójta Gminy Masłów - 2015r.

Zarządzenia Nr 222/2015

Zarządzenia Nr 221/2015

Zarządzenia Nr 220/2015

Zarządzenia Nr 219/2015

Zarządzenia Nr 218/2015

Zarządzenia Nr 217/2015

Zarządzenia Nr 216/2015

Zarządzenia Nr 215/2015

Zarządzenia Nr 214/2015

Zarządzenia Nr 213/2015

Zarządzenia Nr 212/2015

Zarządzenia Nr 211/2015

Zarządzenia Nr 210/2015

Zarządzenia Nr 209/2015

Zarządzenia Nr 208/2015

Zarządzenia Nr 207/2015

Zarządzenia Nr 206/2015

Zarządzenia Nr 205/2015

Zarządzenia Nr 204/2015

Zarządzenie Nr 203/2015 z dnia 03.12.2015r.
Dotyczy wyrażenia zgody na przejęcie wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi200 o długości 46mb wraz z armaturą w Domaszowicach, której właścicielem jest P. Grzegorz Lis zam. Kielce

Zarządzenie Nr 202/2015 z dnia 01.12.2015r.
Dotyczy udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”

Zarządzenie Nr 201/2015 z dnia 01.12.2015r.
Dotyczy zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 200/2015 z dnia 30.11.2015r.
Dotyczy zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 199/2015 z dnia 30.11.2015r.
Dotyczy zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 198/2015 z dnia 26.11.2015r.
Dotyczy zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 197/2015 z dnia 13.11.2015r.
Dotyczy zmiany zarządzenia Nr 180/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 196/2015 z dnia 13.11.2015r.
Dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem.

Zarządzenie Nr 195/2015 z dnia 13.11.2015r.
Dotyczy ustalenia wysokości czynszu za najem części budynku gminnego o pow.92,00m2 położonego w Wiśniówce 87 na działce nr 14/20.

Zarządzenie Nr 194/2015 z dnia 13.11.2015r.
Dotyczy zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 193/2015 z dnia 13.11.2015r.
Dotyczy zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie nr 192/15 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Główny Księgowy w Żłobku Samorządowym "Raj maluszka"

Zarządzenie nr 191/15 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Wożna(y) w Żłobku Samorządowym "Raj maluszka"

Zarządzenie nr 190/15 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Opiekun w Żłobku Samorządowym "Raj maluszka"

Zarządzenia Nr 189/2015

Zarządzenia Nr 188/2015

Zarządzenia Nr 187/2015

Zarządzenie Nr 186/2015 Wójta Gminy  Masłów z dnia 09.11.2015 w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Załącznik  nr 2

Zarządzenia Nr 185/2015

Zarządzenia Nr 184/2015

Zarządzenie Nr 183/2015  Wójta Gminy Masłów z dnia 05.11.2015 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenia Nr 182/2015

Zarządzenie Nr 181/15 w sprawie powołania składu komisji inwentarzyacyjnych i postepowania ze zbednymi lub zuzytymi skladnikami majatku ruchomego

Zarządzenie Nr 180/2015 z dnia 30.10.2015r.
Dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 179/2015 z dnia 30.10.2015r.
Dotyczy sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i likwidacji druków ścisłego zarachowania.

ZARZĄDZENIE Nr 178/2015
WÓJTA GMINY MASŁÓW z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Masłów
Załącznik nr 1 Regulamin Organizacyjny
Załącznik nr 2 Schemat Organizacyjny

Zarządzenie Nr 177/2015 z dnia 30.10.2015r.
Dotyczy zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 176/2015 z dnia 30.10.2015r.
Dotyczy zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 175/2015 z dnia 29.10.2015r.
Dotyczy zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

ZARZĄDZENIE Nr 174/2015 WÓJTA GMINY MASŁÓW
z dnia 23 października 2015 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej, nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 173/2015 z dnia 23.10.2015r.
Dotyczy ogłoszenia konkursu plastycznego „Konkurs plastyczny z hasłem” oraz wprowadzenia regulaminu oraz powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 172/2015 z dnia 20.10.2015r.
Dotyczy ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 171/2015 z dnia 16.10.2015r.
Dotyczy zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 170/2015 z dnia 16.10.2015r.
Dotyczy zmian budżetu Gminy Masłóbsp;dnia 01.06.2015r.
w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 o długości 159,05 mb wraz z armaturą w Domaszowicach, której właścicielem jest P. Hucał Przemysław zam. W Leszczynach.

Zarządzenie Nr 169/2015 z dnia 12.10.2015r.
Dotyczy ustalenia wysokości czynszu za najem części budynku gminnego o pow. 132,48m2 położonego w Wiśniówce 87 na dz. Nr 14/20.

Zarządzenie Nr 168/2015 z dnia 09.10.2015r.
Dotyczy powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów i jednostkach organizacyjnych Gminy- kieror.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie nr 167/2015 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzednicze Inspektor ds drog

Zarządzenie nr 166/15 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzednicze Referent ds promocji gminy

Zarządzenie nr 165/15 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektor Żłobka Samorzadowego Raj Maluszka

Zarządzenie Nr 164/15 w sprawie ustanowienia operatoró informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 163/15 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego

Zarządzenie Nr 162/15 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz pakietów wyborczych dla głosowania

Zarządzenie Nr 161/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ochrony lokali OKW w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzywczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Zarządzenie Nr 160/2015 z dnia 05.10.2015r.
Dotyczy powołania zespołu ds. organizacyjno- technicznego przygotowania wyborów do Sejmu RP
25.10.2015r. i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015r.

Zarządzenie Nr 159/15 Wójta Gminy Masłów z dnia 5 października 2015 r. w sprtawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 158/15 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach

Zarządzenia Nr 157/2015

Zarządzenia Nr 156/2015

Zarządzenia Nr 155/2015

Zarządzenia Nr 154/2015

Zarządzenia Nr 153/2015

Zarządzenia Nr 152/2015

Zarządzenia Nr 151/2015 

Zarządzenie Nr 150/2015

Zarządzenie Nr 149/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 15.09.2015 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Masłów
załącznik

Zarządzenia Nr 148/2015

Zarządzenia Nr 147/2015 z dnia 03.09.2015r.

Zarządzenia Nr 146/2015 z dnia 03.09.2015r.

Zarządzenia Nr 145/2015 z dnia 03.09.2015r.

Zarządzenia Nr 144/2015 z dnia 03.09.2015r.

Zarządzenia Nr 143/2015 z dnia 31.08.2015r.

Zarządzenia Nr 142/2015 z dnia 31.08.2015r.

Zarządzenia Nr 141/2015 z dnia 27.08.2015r.

Zarządzenia Nr 140/2015 z dnia 24.08.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie Nr 139/2015 z dnia 18.08.2015r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2015 Wójta Gminy Masłów z dn. 20.04.2015r. zmieniającego zarządzenia Nr 100/2014 Wójta Gminy Masłów z dnia 20.05.2014r.

Zarządzenia Nr 138/2015 z dnia 17.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej z rur PE 125o długości 51,40 mb wraz z armaturą w Woli Kopcowej przy ul. Wspólnej, której właścicielem jest P. Piotr Goworek zam. w Kielcach.

Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 17.08.2015r.
w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 14.08.2015r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r

Zarządzenie Nr 135/2015 z dnia 14.08.2015r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji ds. Referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanymi nadzwyczajnymi wydarzeniami w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 12.08.2015r.
w sprawie powołana Zespołu ds. Organizacyjno- technicznego przygotowania Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrzenia 2015r.

Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 12.08.2015r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 11.08.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 11.08.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 07.08.2015r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Eweliny Sokołowskiej nauczyciela j. angielskiego w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.

Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 31.07.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 31.07.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 28.07.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 126/2015 z dnia 24.07.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 24.07.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 22.07.2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów tj. Referent ds. Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 17.07.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 14.07.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącej część budynku znajdującego się na działce nr 14/16 obrębu Dąbrowa,
w miejscowości Wiśniówka Gmina Masłów.

Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 14.07.2015r.
w sprawie zmiany plany finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 14.07.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 119/2015 z dnia 06.07.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 102 o powierzchni 0,0220ha położonej w Barczy.

Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 06.07.2015r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendów i plakatów podmiotów uprawionych do udziału
w kampanii referendalnej w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 03.07.2015r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Referent ds. Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 01.07.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, oraz najmu.

Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 01.07.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem części działki nr 901/1 o pow. 0,0692ha położonej
w Mąchocicach Kapitulnych.

Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 01.07.2015r.
w sprawie ogłoszenia ponownego naboru na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 30.06.2015r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 30.06.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenia Nr 111/2015 z dnia 30.06.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 26.06.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 26.06.2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów tj. Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 26.06.2015r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia Nr 107/2015 z dnia 25.06.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 17.06.2015r.
w sprawie określenia obszaru Gminy Masłów objętego zorganizowanym dowozem dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 17.06.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 15.06.2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów tj. stanowisko Sekretarza Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 15.06.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 15.06.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 12.06.2015r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 10.06.2015r.
w sprawie określenia sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów.

Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 09.06.2015r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych „Odbudowa drogi gminnej nr 344018 ul. Miodowa od km 0+000 do km 0+360”

Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 09.06.2015r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę oleju grzewczego do budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej w sezonie grzewczym 2015/2016 i 2016/2017.

Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 09.06.2015r.
w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy oleju napędowego grzewczego do szkół w Gminie Masłów na sezon grzewczy 2015/2016 i 2016/2017.

Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 09.06.2015r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 08.06.2015r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 03.06.2015r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 01.06.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie hydrantu wodociągowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 865/5 w Masłowie Pierwszym przy ul. Lotniczej, której właścicielem jest P. Sławomir Wójcik zam. w Kielcach.

Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 01.06.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej z rur PE 125 o długości 39,90 mb wraz z armaturą w Woli Kopcowej, której właścicielem jest P. Fijałkowska Bogusława zam. w Woli Kopcowej.

Zarządzenie Nr 91/2015

Zarządzenia Nr 90/2015 z dnia 29.05.2015r.
w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy Masłów
w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 29.05.2015r.
w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 29.05.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 28.05.2015r.
w sprawie zmiany plany finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 27.05.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 25.05.2015r.
w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Masłów.

Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 25.05.2015r.
w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa- gospodarza związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 25.05.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr153/3o powierzchni 0,4000ha położonej w Masłowie Pierwszym.

Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 20.05.2015r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów na Prezydenta RP- II tura zarządzonych na dzień 24 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 20.05.2015r.
Dotyczące zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 20.05.2015r.
Dotyczące zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 07.05.2015r.
Dotyczące zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 07.05.2015r.
Dotyczące zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 04.05.2015r.
Dotyczące zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 29.04.2015r.
Dotyczące powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Masłów prowadzenia spraw Gminy w imieniu Wójta Gminy.

Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 29.04.2015r.
Dotyczące zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 29.04.2015r.
Dotyczące zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 28.04.2015r.
Dotyczące zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 27.04.2015r.
Dotyczące powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 24.04.2015r.
Dotyczące ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych dla wykonywania zadań w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015r.

Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 24.04.2015r.
Dotyczące powołania Koordynatora Gminnego.

Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 24.04.2015r.
w sprawie Zespołu ds. Organizacyjno- technicznego przygotowania wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015r.

Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 20.04.2015r.
Dotyczące wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanym nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 20.04.2015r.
Dotyczące powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów
na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 20.04.2015r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2014 Wójta Gminy Masłów z dnia 20.05.2014r. zmieniającego zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Masłów z dnia 28.04.2014r.

Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 16.04.2015r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015r.

Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 16.04.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 16.04.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 14.04.2015r.
w sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Masłów w okresie roku szkolnego 2014/2015.

Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 13.04.2015r.
w sprawie założeń do sporządzenia organizacji roku szkolnego 2015/2016.

Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 10.04.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 10.04.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 07.04.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, będących własnością Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 07.04.2015r.
w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 27.03.2105r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2015 roku programów zdrowotnych pod nazwą: „ Program zdrowotny na lata 2013-2018, dot. szczepień profilaktycznych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C ”.

Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 27.03.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 27.03.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 26.03.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 25.03.2015r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacyjno- technicznego przygotowania ponownych wyborów do Rady Gminy Masłów w Okręgu Nr 3 zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku.

Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 23.03.2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia gminnych eliminacji V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem: „ Bezpiecznie na wsi- zwierzaki to nie pluszaki.”

Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 23.03.2015r.
w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dąbrowie oraz Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie dla wyborów zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku.

Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 16.03.2015r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w Gminie Masłów w roku 2015.

Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 16.03.2015r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 12.03.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenia Nr 46/2015 z dnia 12.03.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 12.03.2015r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 09.03.2015r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie rob&ratorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonywania zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 09.03.2015r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia terminów i miejsca wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Masłów na kadencję 2015-2019.

Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 02.03.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 02.03.2015r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w sz;w.

Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 27.02.2015r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dofinansowania na realizację zadania pod nazwą: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Masłów”.

Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 27.02.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 27.02.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 26.02.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 23.02.2015r.
w sprawie powołania komisji do odbioru BUSA 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 17.02.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 14/33 o powierzchni 0,1210ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka.

Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 11.02.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 14/11 o powierzchni 0,0250ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka oraz najem części budynku o powierzchni 30 m2.

Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 11.02.2015r.
w sprawie udzielenia kierownikowi GOPS w Masłowie pełnomocnictwa szczegółowego w zakresie projektu pod nazwą: „Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych Gminy Masłów.”

Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 09.02.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 09.02.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 09.02.2015r.
w sprawie powołania Komisji ds. funkcjonowania transportu lokalnego na terenie Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 06.02.2015r.
w sprawie podziału środków na dofinasowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w Gminie Masłów w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 06.02.2015r.
w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno- sportowych w okresie ferii zimowych 2015 roku.

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 06.02.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu.

Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 06.02.2015r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 02.02.2015r.
w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom.”

Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 02.02.2015r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 30.01.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 30.01.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 29.01.2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 26.01.2015r.
w sprawie określenia zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w Gminie Masłów w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 26.01.2015r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Masłowie.

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 22.01.2015r.
w sprawie wyznaczenia terminów i miejsca wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Masłów na kadencję 2015/2019.

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 22.01.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 901/1 o powierzchni 0,0692ha położonej w Mąchocicach Kapitulnych.

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 21.01.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem pomieszczeń w budynku położonym w Mąchocicach Kapitulnych nr 66.

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 21.01.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem pomieszczeń w budynku położonym w Masłowie Pierwszym oraz budynku położonym w Mąchocicach Kapitulnych.

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 21.01.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 875/2 o powierzchni 481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz część działki nr 895 o powierzchni 453 m2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych.

Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 19.01.2015r
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 o długości 310,70 mb wraz z armaturą w Woli Kopcowej i Domaszowicach, której właścicielem jest P. Hucał Przemysław zamieszkały w Górnie.

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 19.01.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej z rur PE 125
o długości 329,90 mb wraz z armaturą w Woli Kopcowej, której właścicielem jest P. Kmiecik Karolinwników, dyrektorów.

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 19.01.2015r.

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 16.01.2015r.
w sprawie szkolenia obronnego realizowanego w Gminie Masłów w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 16.01.2015r.
w sprawie zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Masłów w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 16.01.2015r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 16.01.2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 15.01.2015r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika GOPS w Masłowie.

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 15.01.2015r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika GOPS w Masłowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 15.01.2015r.
w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Masłów prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 15.01.2015r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 07.01.2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Masłów.

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 07.01.2015r.
w sprawie zmiany plany finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Metryka

sporządzono
2016-09-07 przez Pytlik Robert
udostępniono
2016-09-07 00:00 przez Tomasz Haba
zmodyfikowano
2017-03-01 07:30 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1917
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.