Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1210 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2024

Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2018-2024

LXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Masłów, 19 kwietnia 2024 roku. Uchwały 719 - 721
UCHWAŁA NR
LXX/719/2024
załącznik
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+
UCHWAŁA NR
LXX/720/2024
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXX/721/2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031

 

LXIX sesja Rady Gminy Masłów, 28 marca2024 roku. Uchwały 705- 718
UCHWAŁA NR
LXIX/705/2024
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów – obszar nr 2
UCHWAŁA NR
LXIX/706/2024

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów

rozstrzygnięcie nadzorcze 

UCHWAŁA NR
LXIX/707/2024 
załącznik 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LXIX/708/2024
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzezinkach
UCHWAŁA NR
LXIX/709/2024
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn
UCHWAŁA NR
LXIX/710/2024
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXIX/711/2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031
UCHWAŁA NR
LXIX/712/2024

w sprawie obniżenia wysokości stawki podatku od nieruchomości 

rozstrzygnięcie nadzorcze 

UCHWAŁA NR
LXIX/713/2024
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LXIX/714/2024
w sprawie zmiany Uchwały LXVIII/701/2024 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/566/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 23 lutego 2023 roku udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LXIX/715/2024
w sprawie przekazania Wodociągu Wiśniówka w pasie drogowym Starodroże oraz Kanalizacji Domaszowice wzdłuż drogi gminnej nr 236/2 ul. Sandomierska
UCHWAŁA NR
LXIX/716/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej ul. Ogródkowej w miejscowości Domaszowice gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXIX/717/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej oraz ul. Ogródkowej w miejscowości Domaszowice gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXIX/718/2024
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2024 rok”

 

LXVIII sesja Rady Gminy Masłów, 29 lutego 2024 roku. Uchwały 694 - 704
UCHWAŁA NR
LXVIII/694/2024
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 258/6 o powierzchni 2 m2 położonej w Woli Kopcowej, części działki nr 874/1 o powierzchni 2 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 701/3 o powierzchni 2 m2 położonej w Brzezinkach
UCHWAŁA NR
LXVIII/695/2024
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Masłów, położonej w Domaszowicach w drodze przetargu ograniczonego
UCHWAŁA NR
LXVIII/696/2024
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Masłów, położonej w obrębie Barcza
UCHWAŁA NR
LXVIII/697/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania część wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w działkach nr ewid. 704, 672, 697, 690 przy ul. Polnej oraz ul. Jeziorkowej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
LXVIII/698/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w miejscowości Domaszowice, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXVIII/699/2024
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXVIII/700/2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031
UCHWAŁA NR
LXVIII/701/2024
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/566/2023 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LXVIII/702/2024
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu oferującego pomoc niepełnosprawnym
UCHWAŁA NR
LXVIII/703/2024
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 grudnia 2023.
UCHWAŁA NR
LXVIII/704/2024
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek położonych w Masłowie Pierwszym i w Masłowie Drugim

 

LXVII sesja Rady Gminy Masłów, 25 stycznia 2024 roku. Uchwały 678 - 693
UCHWAŁA NR
LXVII/678/2024
w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów
UCHWAŁA NR
LXVII/679/2024
w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

UCHWAŁA NR
LXVII/680/2024

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów do roku 2030

rozstrzygnięcie nadzorcze 

UCHWAŁA NR
LXVII/681/2024
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXVII/682/2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031
UCHWAŁA NR
LXVII/683/2024
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na prace remontowe
UCHWAŁA NR
LXVII/684/2024
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Masłów działek stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie geodezyjnym Wola Kopcowa, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 547/7 o pow. 0,0033 ha i 547/10 o pow. 0,0161 ha
UCHWAŁA NR
LXVII/685/2024
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Zagnańsk z przeznaczeniem na realizację przebudowy istniejącego kanału sanitarnego na działkach ewid. nr 293/3, 294/3, 295/3 w msc. Kajetanów Dolny, Gmina Zagnańsk oraz budowę nowego odcinka kanału sanitarnego w działce ewid. nr 370/3 stanowiącej pas drogowy w msc. Kajetanów Dolny, Gmina Zagnańsk
UCHWAŁA NR
LXVII/686/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXVII/687/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci wodociągowej zasilająca rejon ulic: Klonowej, ul. Kwiatów Polnych w msc. Domaszowice, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXVII/688/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXVII/689/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci wodociągowej w Ciekotach za remizą – Ciekoty pod lasem, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXVII/690/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXVII/691/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Dąbrowa Kolonia - do świetlicy wiejskiej, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXVII/692/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci wodociągowej – Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina Masłów Pierwszy, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXVII/693/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej w działkach nr ewid. 1087, 757, 841/1 przy ul. Krajobrazowej w miejscowości Masłów Drugi, gmina Masłów

 

LXVI sesja Rady Gminy Masłów, 22 grudnia 2023 roku. Uchwały 668 - 677
UCHWAŁA NR
LXVI/668/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXVI/669/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LXVI/670/2023
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031
UCHWAŁA NR
LXVI/671/2023
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok
UCHWAŁA NR
LXVI/672/2023
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/541/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LXVI/673/2023
w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/635/2023 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LXVI/674/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno w 2024 roku
UCHWAŁA NR
LXVI/675/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej w działce nr ewid. 576/8, 308/2, 485/3, 479/5, 479/4 w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXVI/676/2023
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
UCHWAŁA NR
LXVI/677/2023
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

 

LXV sesja Rady Gminy Masłów, 30 listopada 2023 roku. Uchwały 645 - 667
UCHWAŁA NR
LXV/645/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii im. Stefana Żeromskiego
UCHWAŁA NR
LXV/646/2023
w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”
UCHWAŁA NR
LXV/647/2023
w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
UCHWAŁA NR
LXV/648/2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
UCHWAŁA NR
LXV/649/2023
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
UCHWAŁA NR
LXV/650/2023
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
UCHWAŁA NR
LXV/651/2023
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
UCHWAŁA NR
LXV/652/2023
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok
UCHWAŁA NR
LXV/653/2023
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
UCHWAŁA NR
LXV/654/2023
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
UCHWAŁA NR
LXV/655/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXV/656/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LXV/657/2023
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 września 2023 roku
UCHWAŁA NR
LXV/658/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LXV/659/2023
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LXV/660/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci wodociągowej w Woli Kopcowej w ul. Polnej w kierunku ul. Jeziorkowej, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXV/661/2023
w sprawie: przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Kopcowej w ul. Polnej w kierunku ul. Jeziorkowej, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXV/662/2023
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
LXV/663/2023
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
LXV/664/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza
UCHWAŁA NR
LXV/665/2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza
UCHWAŁA NR
LXV/666/2023
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP
UCHWAŁA NR
LXV/667/2023
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc

 

LXIV sesja Rady Gminy Masłów, 9 listopada 2023 roku. Uchwały 642 - 644
UCHWAŁA NR
LXIV/642/2023
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR
LXIV/643/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXIV/644/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029

 

LXIII sesja Rady Gminy Masłów, 26 października 2023 roku. Uchwały 637 - 641
UCHWAŁA NR
LXIII/637/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXIII/638/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LXIII/639/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na budowę przejścia i drogi dla pieszych
UCHWAŁA NR
LXIII/640/2023
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku
UCHWAŁA NR
LXIII/641/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej w działkach nr ewid. 66/23, 169/2, 156/10, 156/4, 156/13, 156/16 w msc. Ciekoty, gm. Masłów

 

LXII sesja Rady Gminy Masłów, 28 września 2023 roku. Uchwały 630 - 636
UCHWAŁA NR
LXII/630/2023
w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia w wyborach
UCHWAŁA NR
LXII/631/2023
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem ławników na kadencję 2024-2027
UCHWAŁA NR
LXII/632/2023
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027
UCHWAŁA NR
LXII/633/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXII/634/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LXII/635/2023
w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/594/2023 Rady Gminy Masłów w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LXII/636/2023
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/114/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 

LXI sesja Rady Gminy Masłów, 31 sierpnia 2023 roku. Uchwały 618 - 629
UCHWAŁA NR
LXI/618/2023
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Masłów
UCHWAŁA NR
LXI/619/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LXI/620/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LXI/621/2023
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/566/2023 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LXI/622/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na prace remontowe
UCHWAŁA NR
LXI/623/2023
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
UCHWAŁA NR
LXI/624/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej przy ul. Księdza Józefa Marszałka w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXI/625/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w miejscowości Domaszowice, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LXI/626/2023
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LXI/627/2023
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach oznaczonych nr ewid. 243 i 245 położonych w Woli Kopcowej stanowiących własność Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LXI/628/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza
UCHWAŁA NR
LXI/629/2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza

 

LX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Masłów, 31 lipca 2023 roku. Uchwały 616 - 617
UCHWAŁA NR
LX/616/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LX/617/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029

 

LIX sesja Rady Gminy Masłów, 27 czerwca 2023 roku. Uchwały 604 - 615
UCHWAŁA NR
LIX/604/2023
w sprawie udzielenia wójtowi gminy Masłów wotum zaufania
UCHWAŁA NR
LIX/605/2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2022 rok
UCHWAŁA NR
LIX/606/2023
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
UCHWAŁA NR
LIX/607/2023
w sprawie zmiany uchwały nr LIII/554/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów
UCHWAŁA NR
LIX/608/2023
w sprawie wyrażenia zgody na najem przez dotychczasowego najemcę lokalu o powierzchni ok. 8,69 m2 znajdującego się na I piętrze budynku położonego pod adresem: ul. Ks. J. Marszałka 30, Masłów Pierwszy, 26-001 Masłów, Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie
UCHWAŁA NR
LIX/609/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LIX/610/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LIX/611/2023
w sprawie wyrażenia zgody na najem przez dotychczasowego najemcę zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 901/1, położonej w Mąchocicach Kapitulnej przy ul. Szkolnej 9
UCHWAŁA NR
LIX/612/2023
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LIX/613/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej zlokalizowanej w msc. Wiśniówka, obręb Dąbrowa, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LIX/614/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Ciekoty, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LIX/615/2023
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

 

LVIII sesja Rady Gminy Masłów, 31 maja 2023 roku. Uchwały 599 - 603
UCHWAŁA NR
LVIII/599/2023
w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LVIII/600/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LVIII/601/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LVIII/602/2023
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Zagnańsk z przeznaczeniem na realizację przebudowy istniejącego kanału sanitarnego na działkach ewid. nr 293/3, 294/3, 295/3 w msc. Kajetanów Dolny, Gmina Zagnańsk oraz budowę nowego odcinka kanału sanitarnego w działce ewid. nr 370/3 stanowiącej pas drogowy w msc. Kajetanów Dolny, Gmina Zagnańsk
UCHWAŁA NR
LVIII/603/2023
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

 

LVII sesja Rady Gminy Masłów, 27 kwietnia 2023 roku. Uchwały 585 - 598
UCHWAŁA NR
LVII/585/2023
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów – obszar 1
UCHWAŁA NR
LVII/586/2023
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LVII/587/2023
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LVII/588/2023
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LVII/589/2023
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LVII/590/2023
w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
UCHWAŁA NR
LVII/591/2023
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Masłów Pierwszy, w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
LVII/592/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LVII/593/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LVII/594/2023
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LVII/595/2023
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV//566/2023 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LVII/596/2023
w sprawie uchylenia uchwały nr LII/540/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2018-2023
UCHWAŁA NR
LVII/597/2023
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LVII/598/2023
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Masłów do porozumienia cywilnoprawnego pn. „Klaster Energii GÓRY  ŚWIĘTOKRZYSKIE”

 

LVI sesja Rady Gminy Masłów, 30 marca 2023 roku. Uchwały 574 - 584
UCHWAŁA NR
LVI/574/2023
w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów a Miastem i Gminą Suchedniów w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy
UCHWAŁA NR
LVI/575/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Ks. J. Marszałka w miejscowości Masłów Drugi
UCHWAŁA NR
LVI/576/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kasztanowej w miejscowości Domaszowice, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LVI/577/2023
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2023 rok”
UCHWAŁA NR
LVI/578/2023
w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025
UCHWAŁA NR
LVI/579/2023
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów na lata 2022–2026 z perspektywą do 2031 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
UCHWAŁA NR
LVI/580/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza
UCHWAŁA NR
LVI/581/2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza.
UCHWAŁA NR
LVI/582/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LVI/583/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LVI/584/2023
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Masłów

 

LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Masłów, 14 marca 2023 roku. Uchwały 571 - 573
UCHWAŁA NR
LV/571/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LV/572/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LV/573/2023
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu oferującego pomoc niepełnosprawnym

 

LIV sesja Rady Gminy Masłów, 23 luty 2023 roku. Uchwały 564 - 570
UCHWAŁA NR
LIV/564/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LIV/565/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LIV/566/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LIV/567/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej w drodze przy ul. Bukowej w miejscowości Wola Kopcowa, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LIV/568/2023
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci kanalizacji sanitarnej w drodze przy ul. Bukowej w miejscowości Wola Kopcowa, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LIV/569/2023
w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LIV/570/2023
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

LIII sesja Rady Gminy Masłów, 24 stycznia 2023 roku. Uchwały 553 - 563
UCHWAŁA NR
LIII/553/2023
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych
UCHWAŁA NR
LIII/554/2023
w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów
UCHWAŁA NR
LIII/555/2023
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
UCHWAŁA NR
LIII/556/2023
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
UCHWAŁA NR
LIII/557/2023
w sprawie: przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego
UCHWAŁA NR
LIII/558/2023
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/542/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno
UCHWAŁA NR
LIII/559/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LIII/560/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LIII/561/2023
w sprawie: „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Masłów na lata 2023 - 2027”
UCHWAŁA NR
LIII/562/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LIII/563/2023
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2023 rok

 

LII sesja Rady Gminy Masłów, 22 grudnia 2022 roku. Uchwały 536 - 552
UCHWAŁA NR
LII/536/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LII/537/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029
UCHWAŁA NR
LII/538/2022
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029
UCHWAŁA NR
LII/539/2022
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok
UCHWAŁA NR
LII/540/2022
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2018–2023
UCHWAŁA NR
LII/541/2022
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2023-2024
UCHWAŁA NR
LII/542/2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno
UCHWAŁA NR
LII/543/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/453/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
UCHWAŁA NR
LII/544/2022
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026
UCHWAŁA NR
LII/545/2022
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 208/2 położonej w Ciekotach stanowiącej własność Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LII/546/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek położonych w Dąbrowie
UCHWAŁA NR
LII/547/2022
w sprawie wydania opinii do projektu planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego
UCHWAŁA NR
LII/548/2022
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Masłów Pierwszy, w miejscowości Masłów Pierwszy
UCHWAŁA NR
LII/549/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LII/550/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LII/551/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LII/552/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów

 

LI sesja Rady Gminy Masłów, 30 listopada 2022 roku. Uchwały 521- 535
UCHWAŁA NR
LI/521/2022
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
UCHWAŁA NR
LI/522/2022
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych
UCHWAŁA NR
LI/523/2022
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych
UCHWAŁA NR
LI/524/2022
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok
UCHWAŁA NR
LI/525/2022
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz udzielania pomocy de minimis
UCHWAŁA NR
LI/526/2022
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
UCHWAŁA NR
LI/527/2022
w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
UCHWAŁA NR
LI/528/2022
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
LI/529/2022
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
UCHWAŁA NR
LI/530/2022
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w miejscowości Domaszowice gm. Masłów
UCHWAŁA NR
LI/531/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Mąchocice Kapitulne, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
LI/532/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny działki nr 824/1 położonej w Masłowie Pierwszym pod poszerzenie ulicy Świerczyńskiej
UCHWAŁA NR
LI/533/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LI/534/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029
UCHWAŁA NR
LI/535/2022
w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Masłów

 

L sesja Rady Gminy Masłów, 27 października 2022 roku. Uchwały 517 - 520
UCHWAŁA NR
L/517/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
L/518/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029
UCHWAŁA NR
L/519/2022
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 363/2 i drodze gminnej w msc. Dąbrowa, gm. Masłów.
UCHWAŁA NR
L/520/2022
w sprawie rozpatrzenia petycji S.152.6.2022 z dnia 1 sierpnia 2022r.

 

XLIX sesja Rady Gminy Masłów, 28 września 2022 roku. Uchwały 500 - 516
UCHWAŁA NR
XLIX/500/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLIX/501/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029
UCHWAŁA NR
XLIX/502/2022
w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/503/2022
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/504/2022
w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/505/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy
na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/506/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/507/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/508/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/509/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/510/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/511/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/512/2022
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/335/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 2021 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego""
UCHWAŁA NR
XLIX/513/2022
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia stałych terminów i tematów obrad Rady Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/514/2022
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2022-2025
UCHWAŁA NR
XLIX/515/2022
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLIX/516/2022
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Masłów

 

XLVIII sesja Rady Gminy Masłów, 21 lipca 2022 roku. Uchwały 482 - 499
UCHWAŁA NR
XLVIII/482/2022
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i młodszych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/483/2022
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Masłów na rok szkolny 2022/2023
UCHWAŁA NR
XLVIII/484/2022
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych
UCHWAŁA NR
XLVIII/485/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1090/12, obręb Masłów Pierwszy
UCHWAŁA NR
XLVIII/486/2022
w sprawie: wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
XLVIII/487/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/488/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/489/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/490/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/491/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/492/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/493/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/494/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/495/2022
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej
w miejscowości Wola Kopcowa ul. Podmasłowie gm. Masłów.
UCHWAŁA NR
XLVIII/496/2022
w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Podmasłowie gm. Masłów
UCHWAŁA NR
XLVIII/497/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLVIII/498/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029
UCHWAŁA NR
XLVIII/499/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Masłów porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym (gminnym)

 

XLVII sesja Rady Gminy Masłów, 28 czerwca 2022 roku. Uchwały 471 - 481
UCHWAŁA NR
XLVII/471/2022
w sprawie udzielenia wójtowi gminy Masłów wotum zaufania
UCHWAŁA NR
XLVII/472/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2021 rok
UCHWAŁA NR
XLVII/473/2022
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
UCHWAŁA NR
XLVII/474/2022
w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Górno realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia uprawnionym mieszkańcom Gminy Masłów usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej
UCHWAŁA NR
XLVII/475/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Masłów porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym (gminnym)
UCHWAŁA NR
XLVII/476/2022
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
UCHWAŁA NR
XLVII/477/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 694/2 położonej w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
XLVII/478/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działek położonych w Masłowie Pierwszym pod poszerzenie ulicy Lawendowej
UCHWAŁA NR
XLVII/479/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
UCHWAŁA NR
XLVII/480/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLVII/481/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029

 

XLVI sesja Rady Gminy Masłów, 31 maja 2022 roku. Uchwały 465 - 470
UCHWAŁA NR
XLVI/465/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa
UCHWAŁA NR
XLVI/466/2022
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/335/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 2021 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego””
UCHWAŁA NR
XLVI/467/2022
w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030
UCHWAŁA NR
XLVI/468/2022
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/396/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
UCHWAŁA NR
XLVI/469/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLVI/470/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029

 

XLV sesja Rady Gminy Masłów, 28 kwietnia 2022 roku. Uchwały 459 - 464
UCHWAŁA NR
XLV/459/2022

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
XLV/460/2022
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLV/461/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLV/462/2022
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy gm. Masłów.
UCHWAŁA NR
XLV/463/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLV/464/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029

 

XLIV sesja Rady Gminy Masłów, 24 marca 2022 roku. Uchwały 452 - 458
UCHWAŁA NR
XLIV/452/2022
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”
UCHWAŁA NR
XLIV/453/2022
w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
UCHWAŁA NR
XLIV/454/2022
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok dla Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLIV/455/2022
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2022 rok”
UCHWAŁA NR
XLIV/456/2022
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu
UCHWAŁA NR
XLIV/457/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLIV/458/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029

 

XLIII sesja Rady Gminy Masłów, 24 luty 2022 roku. Uchwały 442 - 451
UCHWAŁA NR
XLIII/442/2022
w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów
UCHWAŁA NR
XLIII/443/2022
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku – regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
UCHWAŁA NR
XLIII/444/2022
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej
UCHWAŁA NR
XLIII/445/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
UCHWAŁA NR
XLIII/446/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa
na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLIII/447/2022
w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej
UCHWAŁA NR
XLIII/448/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLIII/449/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029
UCHWAŁA NR
XLIII/450/2022
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu oferującego pomoc niepełnosprawnym
UCHWAŁA NR
XLIII/451/2022
w sprawie petycji dotyczącej budowy drogi w Woli Kopcowej

 

XLII sesja Rady Gminy Masłów, 20 stycznia 2022 roku. Uchwały 429 - 441
UCHWAŁA NR
XLII/429/2022
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
UCHWAŁA NR
XLII/430/2022
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
XLII/431/2022
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy gm. Masłów
UCHWAŁA NR
XLII/432/2022
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłów Pierwszy gm. Masłów
UCHWAŁA NR
XLII/433/2022
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

UCHWAŁA NR
XLII/434/2022

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3 

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029.
UCHWAŁA NR
XLII/435/2022
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.
UCHWAŁA NR
XLII/436/2022
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.
UCHWAŁA NR
XLII/437/2022
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/227/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2020 - 2022
UCHWAŁA NR
XLII/438/2022
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UCHWAŁA NR
XLII/439/2022
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2022 rok
UCHWAŁA NR
XLII/440/2022
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLII/441/2022
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Masłów

 

XLI sesja Rady Gminy Masłów, 22 grudnia 2021 roku. Uchwały 410 - 428
UCHWAŁA NR
XLI/410/2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029
UCHWAŁA NR
XLI/411/2021
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2022 rok
UCHWAŁA NR
XLI/412/2021
w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą Sobków w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy
UCHWAŁA NR
XLI/413/2021
w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego
UCHWAŁA NR
XLI/414/2021
w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
UCHWAŁA NR
XLI/415/2021

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów

Rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
XLI/416/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLI/417/2021
w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem etap II
UCHWAŁA NR
XLI/418/2021
w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”
UCHWAŁA NR
XLI/419/2021
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR
XLI/420/2021
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat
UCHWAŁA NR
XLI/421/2021
w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom
UCHWAŁA NR
XLI/422/2021
w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy w Masłowie
UCHWAŁA NR
XLI/423/2021
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
UCHWAŁA NR
XLI/424/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLI/425/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XLI/426/2021
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2018 – 2021
UCHWAŁA NR
XLI/427/2021
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XLI/428/2021
w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2021

 

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Masłów, 7 grudnia 2021 roku. Uchwały 407 - 409
UCHWAŁA NR
XL/407/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
UCHWAŁA NR
XL/408/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XL/409/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029

 

XXXIX sesja Rady Gminy Masłów, 25 listopada 2021 roku. Uchwały 394 - 406
UCHWAŁA NR
XXXIX/394/2021
w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 204/8 o pow. 0,5805 ha położonej w Domaszowicach
 UCHWAŁA NR
XXXIX/395/2021
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
XXXIX/396/2021
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
 UCHWAŁA NR
XXXIX/397/2021
w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2021 r. znak: SPN.III.4130.29.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
XXXIX/398/2021
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
XXXIX/399/2021
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie kursowania linii autobusowej nr 38
 UCHWAŁA NR
XXXIX/400/2021
w sprawie petycji dotyczącej planowanej budowy nowego placu zabaw w Woli Kopcowej
 UCHWAŁA NR
XXXIX/401/2021
w sprawie petycji dotyczącej planowanej lokalizacji drogi publicznej w Woli Kopcowej
 UCHWAŁA NR
XXXIX/402/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz udzielania pomocy de minimis
 UCHWAŁA NR
XXXIX/403/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 UCHWAŁA NR
XXXIX/404/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
 UCHWAŁA NR
XXXIX/405/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
 UCHWAŁA NR
XXXIX/406/2021
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Masłów, 8 listopada 2021 roku. Uchwały 392 - 393
UCHWAŁA NR
XXXVIII/392/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXXVIII/393/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029

 

XXXVII sesja Rady Gminy Masłów, 28 października 2021 roku. Uchwały 378 - 391
UCHWAŁA NR
XXXVII/378/2021
w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” oraz upoważnienia Wójta Gminy Masłów do wyznaczania reprezentanta Gminy Masłów w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”
UCHWAŁA NR
XXXVII/379/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii im. Stefana Żeromskiego
UCHWAŁA NR
XXXVII/380/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXXVII/381/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXXVII/382/2021
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Dolina Marczakowa, obręb geodezyjny Masłów Drugi.
UCHWAŁA NR
XXXVII/383/2021
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa przy ul. Dębowej.
UCHWAŁA NR
XXXVII/384/2021
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dojazdowa.
UCHWAŁA NR
XXXVII/385/2021
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa przy ul. Dębowej
UCHWAŁA NR
XXXVII/386/2021
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
UCHWAŁA NR
XXXVII/387/2021
w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Domaszowice w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2022
 UCHWAŁA NR
XXXVII/388/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
  UCHWAŁA NR
XXXVII/389/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
 UCHWAŁA NR
XXXVII/390/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
 UCHWAŁA NR
XXXVII/391/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/320/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021 roku, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

 

XXXVI sesja Rady Gminy Masłów, 23 września 2021 roku. Uchwały 366 - 377
UCHWAŁA NR
XXXVI/366/2021

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

UCHWAŁA NR
XXXVI/367/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXXVI/368/2021
w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 - 2030” oraz szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
UCHWAŁA NR
XXXVI/369/2021
w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023
UCHWAŁA NR
XXXVI/370/2021
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Masłów i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
UCHWAŁA NR
XXXVI/371/2021
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/222/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXXVI/372/2021
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
UCHWAŁA NR
XXXVI/373/2021
w sprawie sprzedaży działki nr 208/1 położonej w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXXVI/374/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXXVI/375/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XXXVI/376/2021
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/313/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XXXVI/377/2021
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

 

XXXV sesja Rady Gminy Masłów, 22 lipca 2021 roku. Uchwały 360 - 365
UCHWAŁA NR
XXXV/360/2021
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Masłów, w roku szkolnym 2021/2022
UCHWAŁA NR
XXXV/361/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXXV/362/2021
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów części działek nr 164/1 i nr 164/2 położonych w Domaszowicach pod potrzeby poszerzenia drogi wewnętrznej
UCHWAŁA NR
XXXV/363/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXXV/364/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XXXV/365/2021
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu oferującego pomoc niepełnosprawnym

 

XXXIV sesja Rady Gminy Masłów, 22 czerwca 2021 roku. Uchwały 354 - 359
UCHWAŁA NR
XXXIV/354/2021
w sprawie udzielenia wójtowi gminy Masłów wotum zaufania
UCHWAŁA NR
XXXIV/355/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2020 rok
UCHWAŁA NR
XXXIV/356/2021
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
UCHWAŁA NR
XXXIV/357/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXXIV/358/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XXXIV/359/2021
w przekazania protestu mieszkańców według właściwości

 

XXXIII sesja Rady Gminy Masłów, 20 maja 2021 roku. Uchwały 349 - 353
UCHWAŁA NR
XXXIII/349/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
UCHWAŁA NR
XXXIII/350/2021
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR
XXXIII/351/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXXIII/352/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XXXIII/353/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/326/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie pomnika przyrody o nazwie "Wielki Kamień"

 

XXXII sesja Rady Gminy Masłów, 29 kwietnia 2021 roku. Uchwały 338 - 348
UCHWAŁA NR
XXXII/338/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/310/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021rok
UCHWAŁA NR
XXXII/339/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 507 położonej w Brzezinkach oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
UCHWAŁA NR
XXXII/340/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
UCHWAŁA NR
XXXII/341/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 258/6 położonej w Woli Kopcowej, części działki nr 1033/8 położonej w Masłowie Drugim i części działki nr 875/1 położonej w Masłowie Pierwszym oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
UCHWAŁA NR
XXXII/342/2021
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części działki nr 432/2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze zlokalizowanymi na niej budynkami gospodarczymi oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
UCHWAŁA NR
XXXII/343/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXXII/344/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XXXII/345/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015r.
UCHWAŁA NR
XXXII/346/2021
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy
UCHWAŁA NR
XXXII/347/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi M. K. D. na działalność Wójta Gminy
UCHWAŁA NR
XXXII/348/2021
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 

XXXI sesja Rady Gminy Masłów, 25 marca 2021 roku. Uchwała 337
UCHWAŁA NR
XXXI/337/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/320/2021Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021 roku, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

 

XXX sesja Rady Gminy Masłów, 25 marca 2021 roku. Uchwały 330 - 336
UCHWAŁA NR
XXX/330/2021
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/252/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat
UCHWAŁA NR
XXX/331/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
UCHWAŁA NR
XXX/332/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
UCHWAŁA NR
XXX/333/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXX/334/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XXX/335/2021
dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego””
UCHWAŁA NR
XXX/336/2021
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Zielonego Klastra Energii

 

XXIX sesja Rady Gminy Masłów, 25 lutego 2021 roku. Uchwały 317 - 329
UCHWAŁA NR
XXIX/317/2021
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2021-2025
UCHWAŁA NR
XXIX/318/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXIX/319/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XXIX/320/2021
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XXIX/321/2021
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2021 rok”
UCHWAŁA NR
XXIX/322/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/132/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
UCHWAŁA NR
XXIX/323/2021
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy
UCHWAŁA NR
XXIX/324/2021
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Lawendowa
UCHWAŁA NR
XXIX/325/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej części działki nr 1102/5 o powierzchni 0,0140 ha położonej w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
XXIX/326/2021
w sprawie pomnika przyrody o nazwie,,Wielki Kamień”
UCHWAŁA NR
XXIX/327/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/53/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji do spraw petycji
UCHWAŁA NR
XXIX/328/2021
w sprawie petycji pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku
UCHWAŁA NR
XXIX/329/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi S.W. z dnia 15 stycznia 2021 roku

 

XXVIII sesja Rady Gminy Masłów, 28 stycznia 2021 roku. Uchwały 308 - 316
UCHWAŁA NR
XXVIII/308/2021
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów w roku kalendarzowym 2021
UCHWAŁA NR
XXVIII/309/2021
w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
UCHWAŁA NR
XXVIII/310/2021
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
UCHWAŁA NR
XXVIII/311/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXVIII/312/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XXVIII/313/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XXVIII/314/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XXVIII/315/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno
UCHWAŁA NR
XXVIII/316/2021
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2021 rok

 

XXVII sesja Rady Gminy Masłów, 18 grudnia 2020 roku. Uchwały 295 - 307
UCHWAŁA NR
XXVII/295/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
UCHWAŁA NR
XXVII/296/2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
UCHWAŁA NR
XXVII/297/2020
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2021 rok
UCHWAŁA NR
XXVII/298/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 258/6 o powierzchni 2 m2 położonej w Woli Kopcowej oraz części działki nr 874/1 o powierzchni 2 m2 położonej w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
XXVII/299/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXVII/300/2020
w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”
UCHWAŁA NR
XXVII/301/2020
w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2020
UCHWAŁA NR
XXVII/302/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXVII/303/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
UCHWAŁA NR
XXVII/304/2020
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018, 2019 i 2020 roku
UCHWAŁA NR
XXVII/305/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/227/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2020 - 2022
UCHWAŁA NR
XXVII/306/2020
w sprawie zmiany uchwały XI/135/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2020 i 2021 roku
UCHWAŁA NR
XXVII/307/2020
w sprawie skargi znak: S.1510.11.2020 z dnia 15 października 2020 roku

 

XXVI sesja Rady Gminy Masłów, 26 listopada 2020 roku. Uchwały 284 - 294
UCHWAŁA NR
XXVI/284/2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/141/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
UCHWAŁA NR
XXVI/285/2020

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021rok

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
XXVI/286/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
XXVI/287/2020
w sprawie budowy pomnika poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej
UCHWAŁA NR
XXVI/288/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz udzielania pomocy de minimis
UCHWAŁA NR
XXVI/289/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
UCHWAŁA NR
XXVI/290/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXVI/291/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
UCHWAŁA NR
XXVI/292/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/116/15 Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (udzielanej w ramach pomocy de minimis) dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXVI/293/2020
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/186/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XXVI/294/2020
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/187/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

 

XXV sesja Rady Gminy Masłów, 29 października 2020 roku. Uchwały 278 - 283
UCHWAŁA NR
XXV/278/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXV/279/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXV/280/2020
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XI/131/2019 z dnia 19 września 2019r. w sprawie pozbawienia drogi 344022T „Domaszowice starodroże 74” kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice
UCHWAŁA NR
XXV/281/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2015-2020, rozszerzając lata realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2021 -2027 wskazując nowe zadania dla realizacji celów określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
UCHWAŁA NR
XXV/282/2020
w sprawie STATUTU GMINY MASŁÓW
UCHWAŁA NR
XXV/283/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023

 

XXIV sesja Rady Gminy Masłów, 24 września 2020 roku. Uchwały 261 - 277
UCHWAŁA NR
XXIV/261/2020
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kielce
UCHWAŁA NR
XXIV/262/2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 28/2 położonej w Ciekotach stanowiącej własność Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXIV/263/2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 193/2 położonej w Mąchocicach-Scholasterii stanowiącej własność Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXIV/264/2020
w sprawie wyrażenia zgody na najem przez dotychczasowego najemcę zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 901/1, położonej w Mąchocicach Kapitulnych przy ul. Szkolnej 9.
UCHWAŁA NR
XXIV/265/2020
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/250/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 229/1, 229/2, 229/3, położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XXIV/266/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXIV/267/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
UCHWAŁA NR
XXIV/268/2020
w sprawie zmiany uchwały nr V/78/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2020 roku
UCHWAŁA NR
XXIV/269/2020
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/184/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
UCHWAŁA NR
XXIV/270/2020
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/185/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XXIV/271/2020
w sprawie petycji wniesionej w interesie publicznym w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości
UCHWAŁA NR
XXIV/272/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)
UCHWAŁA NR
XXIV/273/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR
XXIV/274/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR
XXIV/275/2020
w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2020 r. znak: PNK.I.4130.43.2020
UCHWAŁA NR
XXIV/276/2020
w sprawie zarzutów zawartych w skardze Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie z dnia 27 maja 2020r.
UCHWAŁA NR
XXIV/277/2020
w sprawie wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie z dnia 6 grudnia 2019 r. – o podjęcie działań kontrolnych

 

XXIII sesja Rady Gminy Masłów, 30 lipca 2020 roku. Uchwały 242 - 260
UCHWAŁA NR
XXIII/242/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXIII/243/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
UCHWAŁA NR
XXIII/244/2020

w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych gminy Masłów oraz samorządowych instytucji kultury

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

UCHWAŁA NR
XXIII/245/2020
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów zielonych tzw. Żeromszczyzny w Ciekotach
UCHWAŁA NR
XXIII/246/2020
w sprawie Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dzieci w Gminie Masłów na lata 2020-2024
UCHWAŁA NR
XXIII/247/2020
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/265/05 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Masłów.
UCHWAŁA NR
XXIII/248/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Masłów, w roku szkolnym 2020/2021
UCHWAŁA NR
XXIII/249/2020
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 45/6, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XXIII/250/2020
w sprawie nadania nazwy dla ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 229/1, 229/2, 229/3, położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XXIII/251/2020
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej własność Gminy Masłów, składającej się z działek nr 208/9 i Nr 209, położonej w Woli Kopcowej, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XXIII/252/2020
w sprawie: wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat
UCHWAŁA NR
XXIII/253/2020
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XI/129/2019 z dnia 19 września 2019r., w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0310T Dąbrowa – Stara Góra położonej w miejscowości Dąbrowa do kategorii drogi gminnej
UCHWAŁA NR
XXIII/254/2020
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XI/130/2019 z dnia 19 września 2019r., w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne do kategorii drogi gminnej
UCHWAŁA NR
XXIII/255/2020
w sprawie skargi znak: S.1510.1.2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku
UCHWAŁA NR
XXIII/256/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi znak: S.1510.2.2020 z dnia 06 lutego 2020 roku
UCHWAŁA NR
XXIII/257/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi znak: S.1510.3.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
UCHWAŁA NR
XXIII/258/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa, znak: S.1510.4.2020 z dnia 28 lutego 2020r.
UCHWAŁA NR
XXIII/259/2020

w sprawie skargi znak: S.1510.5.2020 z dnia 02 marca 2020 r. na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Masłów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
XXIII/260/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”

 

XXII sesja Rady Gminy Masłów, 30 czerwca 2020 roku. Uchwały 237 - 241
UCHWAŁA NR
XXII/237/2020
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”
UCHWAŁA NR
XXII/238/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów
UCHWAŁA NR
XXII/239/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
UCHWAŁA NR
XXII/240/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXII/241/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029

 

XXI sesja Rady Gminy Masłów, 25 czerwca 2020 roku. Uchwały 231 - 236
UCHWAŁA NR
XXI/231/2020
w sprawie udzielenia wójtowi gminy Masłów wotum zaufania
UCHWAŁA NR
XXI/232/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2019 rok.
UCHWAŁA NR
XXI/233/2020
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
UCHWAŁA NR
XXI/234/2020
zmieniająca uchwałę Nr XLV/448/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Masłów na lata 2018-2022”
UCHWAŁA NR
XXI/235/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XXI/236/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029

 

XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Masłów, 10 czerwca 2020 roku. Uchwały 228 - 230
UCHWAŁA NR
XX/228/2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
UCHWAŁA NR
XX/229/2020
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR
XX/230/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

 

XIX sesja Rady Gminy Masłów, 21 maja 2020 roku. Uchwały 219 - 227
UCHWAŁA NR
XIX/219/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XIX/220/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
XIX/221/2020
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 UCHWAŁA NR
XIX/222/2020
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XIX/223/2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR
XIX/224/2020
w sprawie zbycia działki nr 287/8 położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
XIX/225/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XIX/226/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
UCHWAŁA NR
XIX/227/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2020 -2022

 

XVIII sesja Rady Gminy Masłów, 26 marca 2020 roku. Uchwały 209 - 218
UCHWAŁA NR
XVIII/209/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XVIII/210/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
UCHWAŁA NR
XVIII/211/2020
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2020 rok”
UCHWAŁA NR
XVIII/212/2020
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Drugi ul. Krajobrazowa
UCHWAŁA NR
XVIII/213/2020
w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Sosnowa
UCHWAŁA NR
XVIII/214/2020
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna
UCHWAŁA NR
XVIII/215/2020
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna
UCHWAŁA NR
XVIII/216/2020
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna
UCHWAŁA NR
XVIII/217/2020
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umieszczonej w działce nr ewid. 820/15, 820/9, 839, ul. Świerczyńska obręb geodezyjny Masłów Pierwszy
UCHWAŁA NR
XVIII/218/2020
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Dolina Marczakowa od Kajetanowa

 

XVII sesja Rady Gminy Masłów, 27 luty 2020 roku. Uchwały 191 - 208
UCHWAŁA NR
XVII/191/2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/141/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
UCHWAŁA NR
XVII/192/2020
w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR
XVII/193/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XVII/194/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
UCHWAŁA NR
XVII/195/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
UCHWAŁA NR
XVII/196/2020
w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
UCHWAŁA NR
XVII/197/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Barcza
UCHWAŁA NR
XVII/198/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Brzezinki
UCHWAŁA NR
XVII/199/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Ciekoty
UCHWAŁA NR
XVII/200/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Dąbrowa
UCHWAŁA NR
XVII/201/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Dolina Marczakowa
UCHWAŁA NR
XVII/202/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Domaszowice
UCHWAŁA NR
XVII/203/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Mąchocice Kapitulne
UCHWAŁA NR
XVII/204/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Mąchocice-Scholasteria
UCHWAŁA NR
XVII/205/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Masłów Drugi
UCHWAŁA NR
XVII/206/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Masłów Pierwszy
UCHWAŁA NR
XVII/207/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Wiśniówka
UCHWAŁA NR
XVII/208/2020
w sprawie Statutu Sołectwa Wola Kopcowa

 

XVI sesja Rady Gminy Masłów, 30 stycznia 2020 roku. Uchwały 174 - 190
UCHWAŁA NR
XVI/174/2020
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, w tym kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja w roku kalendarzowym 2020
UCHWAŁA NR
XVI/175/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
UCHWAŁA NR
XVI/176/2020

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

UCHWAŁA NR
XVI/177/2020
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XVI/178/2020

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
XVI/179/2020

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
XVI/180/2020
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Masłów
UCHWAŁA NR
XVI/181/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XVI/182/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
UCHWAŁA NR
XVI/183/2020
w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”
UCHWAŁA NR
XVI/184/2020
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
UCHWAŁA NR
XVI/185/2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XVI/186/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XVI/187/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XVI/188/2020
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu oferującego pomoc niepełnosprawnym
UCHWAŁA NR
XVI/189/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno
UCHWAŁA NR
XVI/190/2020
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2020 rok

 

XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Masłów, 10 stycznia 2020 roku. Uchwały 172 - 173
UCHWAŁA NR
XV/172/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XV/173/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029

 

XIV sesja Rady Gminy Masłów, 20 grudnia 2019 roku. Uchwały 161 - 171
UCHWAŁA NR
XIV/161/2019
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Masłów, w roku szkolnym 2019/2020
UCHWAŁA NR
XIV/162/2019
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
UCHWAŁA NR
XIV/163/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2020 rok
UCHWAŁA NR
XIV/164/2019
w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/24 położonej w Domaszowicach
UCHWAŁA NR
XIV/165/2019
w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/26 położonej w Domaszowicach
UCHWAŁA NR
XIV/166/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii im. Stefana Żeromskiego
UCHWAŁA NR
XIV/167/2019 
w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2019
 UCHWAŁA NR
XIV/168/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
 UCHWAŁA NR
XIV/169/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
 UCHWAŁA NR
XIV/170/2019
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018, 2019 i 2020 roku
UCHWAŁA NR
XIV/171/2019
w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

XIII sesja Rady Gminy Masłów, 28 listopada 2019 roku. Uchwały 148 - 160
UCHWAŁA NR
XIII/148/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr V/72/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów

UCHWAŁA NR
XIII/149/2019
Załącznik

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
UCHWAŁA NR
XIII/150/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz udzielania pomocy de minimis
UCHWAŁA NR
XIII/151/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
UCHWAŁA NR
XIII/152/2019
w sprawie opłaty targowej
UCHWAŁA NR
XIII/153/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XIII/154/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
UCHWAŁA NR
XIII/155/2019
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/61/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XIII/156/2019
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/62/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XIII/157/2019
w sprawie zmiany uchwały nr V/78/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
XIII/158/2019
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 i 2019 roku
UCHWAŁA NR
XIII/159/2019
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno wypoczynkowego wokół
zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XIII/160/2019
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów

 

XII sesja Rady Gminy Masłów, 24 października 2019 roku. Uchwały 140 - 147
UCHWAŁA NR
XII/140/2019
w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
UCHWAŁA NR
XII/141/2019
w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
UCHWAŁA NR
XII/142/2019
w sprawie zwiększenia powierzchni dzierżawy części działki nr 258/6 położonej w Woli Kopcowej oraz części działki nr 874/1 położonej w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
XII/143/2019
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LIII/532/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyposażenia w majątek instytucji kultury Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
UCHWAŁA NR
XII/144/2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
XII/145/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XII/146/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
UCHWAŁA NR
XII/147/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi znak: S.1510.1.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku

 

XI sesja Rady Gminy Masłów, 19 września 2019 roku. Uchwały 122 - 139
UCHWAŁA NR
XI/122/2019
w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą i Miastem Chęciny w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy
UCHWAŁA NR
XI/123/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
UCHWAŁA NR
XI/124/2019
w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów

UCHWAŁA NR
XI/125/2019

Załącznik

w sprawie Programu zdrowotnego na rok 2019, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przeciwko bakteriom pneumokokowym

UCHWAŁA NR
XI/126/2019

zmieniająca uchwałę Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów

UCHWAŁA NR
XI/127/2019

zmieniająca uchwałę Nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów.

UCHWAŁA NR
XI/128/2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów

UCHWAŁA NR
XI/129/2019

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0310T Dąbrowa – Stara Góra położonej w miejscowości Dąbrowa do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR
XI/130/2019

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR
XI/131/2019

w sprawie pozbawienia drogi 344022T „Domaszowice starodroże 74” kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice

UCHWAŁA NR
XI/132/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/114/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR
XI/133/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

UCHWAŁA NR
XI/134/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR
XI/135/2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2020 i 2021 roku

UCHWAŁA NR
XI/136/2019

w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

UCHWAŁA NR
XI/137/2019

w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia w wyborach

UCHWAŁA NR
XI/138/2019

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem ławników na kadencję 2020-2023

UCHWAŁA NR
XI/139/2019

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

 

X sesja Rady Gminy Masłów, 01 sierpnia 2019 roku. Uchwały 116 - 121

UCHWAŁA NR
X/116/2019

załączniki

w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym wraz z częścią budynku Ośrodka Zdrowia o pow. 230m2 oraz części działki nr 895 o pow. 1230 m2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz z częścią budynku Ośrodka Zdrowia o pow. 182m2 z przeznaczeniem na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów w tym zakresie
UCHWAŁA NR
X/117/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
UCHWAŁA NR
X/118/2019
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów
UCHWAŁA NR
X/119/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

UCHWAŁA NR
X/120/2019

załacznik 1

załacznik 2

załacznik 3

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
UCHWAŁA NR
X/121/2019
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 

IX sesja Rady Gminy Masłów, 27 czerwca 2019 roku. Uchwały 101 - 115
UCHWAŁA NR
IX/101/2019
w sprawie udzielenia wójtowi gminy Masłów wotum zaufania
UCHWAŁA NR
IX/102/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2018 rok
UCHWAŁA NR
IX/103/2019
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
UCHWAŁA NR
IX/104/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
IX/105/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
UCHWAŁA NR
IX/106/2019
w sprawie zmiany uchwały nr IV/63/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
IX/107/2019
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
UCHWAŁA NR
IX/108/2019
Załącznik
w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/28 położonej w Domaszowicach
UCHWAŁA NR
IX/109/2019
Załącznik
w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/30 położonej w Domaszowicach
UCHWAŁA NR
IX/110/2019
Załącznik
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 154/2 o powierzchni 0,6984 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy, w miejscowości Masłów Pierwszy
UCHWAŁA NR
IX/111/2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

UCHWAŁA NR
IX/112/2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
UCHWAŁA NR
IX/113/2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
IX/114/2019
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
UCHWAŁA NR
IX/115/2019
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

 

VIII sesja Rady Gminy Masłów, 23 maja 2019 roku. Uchwały 99 - 100
UCHWAŁA NR
VIII/99/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
VIII/100/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029

 

VII sesja Rady Gminy Masłów, 25 kwietnia 2019 roku. Uchwały 91 - 98
UCHWAŁA NR
VII/91/2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
VII/92/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
UCHWAŁA NR
VII/93/2019
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
UCHWAŁA NR
VII/94/2019
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
VII/95/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
 UCHWAŁA NR
VII/96/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
 UCHWAŁA NR
VII/97/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk
 UCHWAŁA NR
VII/98/2019
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/61/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

 

VI sesja Rady Gminy Masłów, 28 marca 2019 roku. Uchwały 80 - 90
UCHWAŁA NR
VI/80/20
19
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i młodszych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów
UCHWAŁA NR
VI/81/20
19
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku
UCHWAŁA NR
VI/82/20
19
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
VI/83/20
19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
UCHWAŁA NR
VI/84/20
19
w sprawie zmiany Uchwały nr V/78/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
VI/85/20
19
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej wzdłuż drogi dz. nr ewid. 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej
UCHWAŁA NR
VI/86/20
19
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi dz. nr ewid. 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej
UCHWAŁA NR
VI/87/20
19
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Graniczna
UCHWAŁA NR
VI/88/20
19
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Miodowa
UCHWAŁA NR
VI/89/20
19
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr ewid. 43/10, 44/8, 43/11. 43/12, 44/10 (droga) sołectwo Domaszowice
UCHWAŁA NR
VI/90/20
19
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w działce nr ewid. 43/10, 44/8, 43/11. 43/12, 44/10 (droga) sołectwo Domaszowice

 

V sesja Rady Gminy Masłów, 28 lutego 2019 roku. Uchwały 69 - 79
UCHWAŁA NR
V/69/20
19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice-Scholasteria na terenie gminy Masłów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR
V/70/20
19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów

UCHWAŁA NR
V/71/20
19
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
UCHWAŁA NR
V/72/20
19
w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów
UCHWAŁA NR
V/73/20
19
w sprawie połączenia Placówki Wsparcia Dziennego - Promyczek z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie
UCHWAŁA NR
V/74/20
19
w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2019 rok"
UCHWAŁA NR
V/75/20
19
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 43/10 i nr 44/8, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
V/76/20
19
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
V/77/20
19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
UCHWAŁA NR
V/78/20
19
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
V/79/20
19
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

IV sesja Rady Gminy Masłów, 31 stycznia 2019 roku. Uchwały 55 - 68
UCHWAŁA NR
IV/55/20
19
w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
UCHWAŁA NR
IV/56/20
19
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, w tym kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja w roku kalendarzowym 2019 
 UCHWAŁA NR
IV/57/20
19
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 542, położonej w Woli Kopcowej, obręb Wola Kopcowa, gmina Masłów
 UCHWAŁA NR
IV/58/20
19
w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 257/11 w Woli Kopcowej, obręb Wola Kopcowa
 UCHWAŁA NR
IV/59/20
19
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
 UCHWAŁA NR
IV/60/20
19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
 UCHWAŁA NR
IV/61/20
19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
 UCHWAŁA NR
IV/62/20
19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
UCHWAŁA NR
IV/63/20
19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
 UCHWAŁA NR
IV/64/20
19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu oferującego pomoc niepełnosprawnym
 UCHWAŁA NR
IV/65/20
19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno
 UCHWAŁA NR
IV/66/20
19
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
IV/67/20
19
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Masłów

 UCHWAŁA NR
IV/68/20
19

załaczniki

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2019 rok

 

III sesja Rady Gminy Masłów, 28 grudnia 2018 roku. Uchwały 24 - 54
 UCHWAŁA NR
III/24/2018
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/441/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
 UCHWAŁA NR
III/25/2018
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 UCHWAŁA NR
III/26/2018
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 UCHWAŁA NR
III/27/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 UCHWAŁA NR
III/28/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
UCHWAŁA NR
III/29/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
 UCHWAŁA NR
III/30/2018
Załączniki 1 do 9

Objaśnienia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok
UCHWAŁA NR
III/31/2018
Załącznik 1
w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2018
UCHWAŁA NR
III/32/2018
Załączniki 1 do 7
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
III/33/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028
UCHWAŁA NR
III/34/2018
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 roku
UCHWAŁA NR
III/35/2018
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/444/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 roku
 UCHWAŁA NR
III/36/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych
UCHWAŁA NR
III/37/2018
w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
UCHWAŁA NR
III/38/2018
w sprawie pozbawienia drogi 344022T „Domaszowice starodroże 74” kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice
UCHWAŁA NR
III/39/2018
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0310T Dąbrowa – Stara Góra położonej w miejscowości Dąbrowa do kategorii drogi gminnej
UCHWAŁA NR
III/40/2018
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne do kategorii drogi gminnej
UCHWAŁA NR
III/41/2018
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
UCHWAŁA NR
III/42/2018
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR
III/43/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 49/5 i nr 49/21, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
III/44/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 48/4, nr 48/12 i nr 49/22, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
III/45/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 61/6, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
III/46/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 41/8 i nr 42/1, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
III/47/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 51/17, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
III/48/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 77/2, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
III/49/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 79/3, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
III/50/2018
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
UCHWAŁA NR
III/51/2018
w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
III/52/2018
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR
III/53/2018
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji do spraw petycji
UCHWAŁA NR
III/54/2018
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Gminy Masłów

 

II sesja Rady Gminy Masłów, 29 listopada 2018 roku. Uchwały 12 - 23

 UCHWAŁA NR
II/12/2018

Załącznik 1 - mapa

Załacznik  2 i 3

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
II/13/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 UCHWAŁA NR
II/14/2018
Załącznik 1

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Mąchocicach Kapitulnych
 UCHWAŁA NR
II/15/2018
Załącznik 1

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
 UCHWAŁA NR
II/16/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz udzielania pomocy de minimis
 UCHWAŁA NR
II/17/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
 UCHWAŁA NR
II/18/2018
Załączniki 1 do 7

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

 UCHWAŁA NR
II/19/2018
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028
 UCHWAŁA NR
II/20/2018
w sprawie zmiany Uchwały nr LII/523/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
 UCHWAŁA NR
II/21/2018
w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/460/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
 UCHWAŁA NR
II/22/2018
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/451/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
 UCHWAŁA NR
II/23/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów

 

I sesja Rady Gminy Masłów, 20 listopada 2018 roku. Uchwały 1 - 11
 UCHWAŁA NR
I/1/2018
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
 UCHWAŁA NR
I/2/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
I/3/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
I/4/2018
w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
I/5/2018
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Budżetu i Finansów
 UCHWAŁA NR
I/6/2018
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji do Spraw Inwestycji
 UCHWAŁA NR
I/7/2018
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy
 UCHWAŁA NR
I/8/2018
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 UCHWAŁA NR
I/9/2018
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 UCHWAŁA NR
I/10/2018
w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
 UCHWAŁA NR
I/11/2018
w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

 

Metryka

sporządzono
2018-11-27 przez Joanna Synak
udostępniono
2018-11-27 00:00 przez Synak Joanna
zmodyfikowano
2024-05-17 08:27 przez Synak Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
7547
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.