Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Wybory Wybory Prezydenckie 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Prezydenckie 2020, bieżące, menu 1242 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenckie 2020


Oficjalne wyniki drugiego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
podane przez Państwową Komisję Wyborczą


Kopie protokołów wyników ponownego głosowania (II tura) w obwodach:

    Obwód 1 - Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
    Obwód 2 - Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach
    Obwód 3 - Swietlica Samorządowa w Dąbrowie
    Obwód 4 - Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" w Domaszowicach
    Obwód 5 - Była Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim
    Obwód 6 - Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Masłowie Pierwszym
    Obwód 7 - Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych
    Obwód 8 - Świetlica samorządowa w Wiśniówce
    Obwód 9 - Dom Ludowy w Woli Kopcowej


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Masłów
(wg stanu na 2020-07-07)


POSTANOWIENIE NR 253/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Masłów


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r.


Oficjalne wyniki pierwszego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
podane przez Państwową Komisję Wyborczą


Kopie protokołów wyników głosowania w obwodach:

    Obwód 1 - Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
    Obwód 2 - Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach
    Obwód 3 - Swietlica Samorządowa w Dąbrowie
    Obwód 4 - Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" w Domaszowicach
    Obwód 5 - Była Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim
    Obwód 6 - Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Masłowie Pierwszym
    Obwód 7 - Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych
    Obwód 8 - Świetlica samorządowa w Wiśniówce
    Obwód 9 - Dom Ludowy w Woli Kopcowej


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Masłów
(wg stanu na 2020-06-24)


POSTANOWIENIE NR 191/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Masłów


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Masłów
(wg stanu na 2020-06-22)


POSTANOWIENIE NR 110/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Masłów


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Masłów
(wg stanu na 2020-06-18)


Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym


POSTANOWIENIENR 49/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.


POSTANOWIENIE NR 48/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (wyciąg Gmina Masłów załączniki nr 84-92)


Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40 w Kielcach z dnia 15 czerwca 2020r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi, organizacji i przeprowadzenia głosowania w obwodach na obszarze Gminy Masłów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.


 • W dniu 13 czerwca 2020r. (sobota) w godzinach 7:20 -10:00 w Urzędzie Gminy Masłów będzie pełniony dyżur w celu przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
 • W dniu 13 czerwca 2020r. (sobota) o godzinie 10:30 odbędą się także losowania, o których mowa w art. 182 § 7 pkt 1 oraz art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminu losowań kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.


Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Masłów z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (PDF / DOC)
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (PDF / DOC)

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [PDF / DOC]


Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020r znak: ZPOW-501-38/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (PDF / DOC)
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (PDF /DOC)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020r znak: ZPOW-711-51/20 o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (PDF / DOC)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020r znak: ZPOW-501-33/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Ustawa z dnia 2 czerwca 2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku


Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.


Informacje komisarzy wyborczych w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych.

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektóre urzędy gmin, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres urzędu gminy. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do właściwego urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń). (wyciąg Gmina Masłów)


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Masłów z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.


Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (PDF / DOC)
 • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (PDF / DOC)
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (PDF / DOC)
 • Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (PDF / DOC)

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 19 lutego 2020r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

 • Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie  powoływania  obwodowych  komisji  wyborczych  w  obwodach głosowania  utworzonych  w  kraju,  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego;
 • Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego;
  Załącznik - wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [PDF / DOC]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020r znak: ZPOW-501-6/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020r znak: ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (DOC)
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (DOC)
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (DOC)
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (PDF)

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 lutego 2020r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (PDF / DOC)


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Metryka

sporządzono
2020-02-06 przez
udostępniono
2020-02-06 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2020-07-13 08:28 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1762
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.