Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2022r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2022r., bieżące, menu 1267 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2022r.

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2022r.

Zarządzenie nr 173/2022

w sprawie zasad oszczędnego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej i ogrzewania w urzędach Gminy Masłów

Zarządzenie nr 172/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Masłów, planu finansowego funduszu sołeckiego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Masłów odrębnymi ustawami i planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na 2023 rok

Zarządzenie nr 171/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 170/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 169/2022

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów”

Zarządzenie nr 168/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 167/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 166/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 165/2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 164/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 163/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 162/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Masłów

Zarządzenie nr 161/2022

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 160/2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 143/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030”

Zarządzenie nr 159/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie nr 158/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 157/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 156/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 155/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 154/2022

w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnych i postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego

Zarządzenie nr 153/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup paliwa stałego - węgla kamiennego oraz wydawania zaświadczeń

Zarządzenie nr 152/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 151/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 150/2022

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029

Zarządzenie nr 149/2022

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Masłów na 2023 rok

Zarządzenie nr 148/2022

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 147/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Zarządzenie nr 146/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 145/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 144/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 143/2022

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania "Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 - 2030"

Zarządzenie nr 142/2022

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Zarządzenie nr 141/2022

w sprawie zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 140/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 139/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 138/2022

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Masłów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł

Zarządzenie nr 137/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 136/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 135/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 134/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 133/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 132/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 131/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 130/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 129/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 128/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 127/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 126/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 125/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, wydawania zaświadczeń oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących dodatków dla gospodarstw domowych

Zarządzenie nr 124/2022

w sprawie Punktu Kontaktowego HNS w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 123/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 122/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 121/2022

w sprawie powierzenia realizacji projektu „Pod Biało-czerwoną” jednostce organizacyjnej Gminy Masłów oraz udzielenia Dyrektorowi Szkoły w Mąchocicach Kapitulnych upoważnienia do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania

Zarządzenie nr 120/2022

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Masłów

Zarządzenie nr 119a/2022

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej, dla której Gmina Masłów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 119/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 118/2022

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów”

Zarządzenie nr 117/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów

Zarządzenie nr 116/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów

Zarządzenie nr 115/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 114/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 113/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 112/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 111/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 110/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 109/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 108/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 107/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 106/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 105/2022

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie nr 104/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, wydawania zaświadczeń oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących dodatku węglowego

Zarządzenie nr 103/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 102/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 101/2022

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły po upływie dadencji

Zarządzenie nr 100/2022

w sprawie sprzedaży samochodu służbowego Opel Vivaro

Zarządzenie nr 99/2022

w sprawie przyznania nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

Zarządzenie nr 98/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dąbrowa w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Zarządzenie nr 97/2022

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego

Zarządzenie nr 96/2022

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 95/2022

w sprawie powierzenia Pani Monice Dolezińskiej Włodarczyk Zastępcy Wójta
Gminy Masłów prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów

Zarządzenie nr 94/2022

 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 93/2022

 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 92/2022

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej wyłącznie w formie elektronicznej

Zarządzenie nr 91/2022

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Brzezinkach wyłącznie w formie elektronicznej

Zarządzenie nr 90/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 89/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 88/2022

w sprawie zmiany Zarządzeniu Wójta Gminy Masłów nr 107/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej Pani Janiny Dyamentowskiej poprzez skrócenie kadencji Dyrektora na wniosek

Zarządzenie nr 87/2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 86/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 85/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 84/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 83/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej

Zarządzenie nr 82/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 81/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 80/2022

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy

Zarządzenie nr 79/2022

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie nr 78/2022

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie nr 77/2022

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie nr 76/2022

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie nr 75/2022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2022 Wójta Gminy Masłów z dnia 19 maja 2022

Zarządzenie nr 74/2022

w sprawie zasad rozliczania zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych w samochodach i sprzęcie ochotniczych straży pożarnych Gminy Masłów

Zarządzenie nr 73/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 72/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 71/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 70/2022

w sprawie powierzenia Pani Monice Dolezińskiej-Włodarczyk - Zastępcy Wójta Gminy Masłów prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów

Zarządzenie nr 69/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Masłów Pierwszy w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów

Zarządzenie nr 68/2022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/19 Wójta Gminy Masłów z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie

Zarządzenie nr 67/2022

w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za koordynację wdrożenia i funkcjonowania Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUF) w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 66/2022

w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Masłów oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Masłów

Zarządzenie nr 65/2022

w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego i procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Masłów oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Masłów

Zarządzenie nr 64/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 63/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 62/2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok

Zarządzenie nr 61/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zarządzenie nr 60/2022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/19 Wójta Gminy Masłów z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie

Zarządzenie nr 59/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 58/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 57/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 56/2022

w sprawie ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 55/2022

w sprawie „Udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostaw artykułów żywnościowych do Szkół Gminy Masłów na okres 12 miesięcy”

Zarządzenie nr 54/2022

w sprawie udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu i sukcesywnej dostawie oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów oraz do Domu Ludowego w Woli Kopcowej na okres 12 miesięcy.

Zarządzenie nr 53/2022

w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów

Zarządzenie nr 52/2022

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2022 roku programu zdrowotnego pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020 – 2024”

Zarządzenie nr 51/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 50/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 49/2022

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zarządzenie nr 48/2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej

Zarządzenie nr 47/2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie

Zarządzenie nr 46/2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych

Zarządzenie nr 45/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 44/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 43/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji oraz przekazywania informacji w zakresie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 42/2022

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 41/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 40/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 39/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań 

Zarządzenie nr 38/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 37/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 36/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 35/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 34/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowań, wydawanie rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w zakresie świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 33/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 32/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 31/2022

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko „Referent ds. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”

Zarządzenie nr 30/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zarządzenie nr 29/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Masłów

Zarządzenie nr 28/2022

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 27/2022

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej

Zarządzenie nr 26/2022

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie

Zarządzenie nr 25/2022

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych

Zarządzenie nr 24/2022

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030”

Zarządzenie nr 23/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 22/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 21/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 20/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dąbrowa w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Zarządzenie nr 19/2022

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Masłów w 2022 roku

Zarządzenie nr 18/2022

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 17/2022

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych i Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej

Zarządzenie nr 16/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 15/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 14/2022

w sprawie: powierzenia Pani Monice Dolezińskiej Włodarczyk Zastępcy Wójta Gminy Masłów prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów

Zarządzenie nr 13/2022

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostkę obsługującą

Zarządzenie nr 12/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 11/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 10/2022

w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole oraz o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 9/2022

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023, do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Masłów

Zarządzenie nr 8/2022

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 7/2022

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 6/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 5/2022

w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych 2022 roku

Zarządzenie nr 4/2022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Masłów z dnia 09.03.2021r zmieniającego Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 25.02.2020r (Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Masłów)


Zarządzenie nr 3/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowań, wydawanie rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w zakresie dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach zaświadczeń

Zarządzenie nr 2/2022

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 1/2022

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

 

 

 

Metryka

sporządzono
2022-01-10 przez
udostępniono
2022-01-10 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2023-03-16 14:38 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1657
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.