Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Wybory Wybory Samorządowe 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Samorządowe 2024, bieżące, menu 1290 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024


POSTANOWIENIE Nr 365/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Masłów.


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024r. o wynikach wyborów do rad obszarze województwa świętokrzyskiego (wyciąg)


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego (wyciąg)


Wyniki wyborów na obszarze właściwości Gminy Masłów podane przez Państwową Komisję Wyborczą:Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Masłów


POSTANOWIENIE NR 300/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 6 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Masłów


Zarządzenie Nr 0050.58.2024 Wójta Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


POSTANOWIENIE NR 273/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Masłów


POSTANOWIENIE NR 216/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 18 marca 2024r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Masłów


POSTANOWIENIE NR 199/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 18 marca 2024r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Masłów


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie z dnia 15 marca 2024r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Masłów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie z dnia 15 marca 2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Masłów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie z dnia 15 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Masłów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


POSTANOWIENIE NR 196/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (wyciąg Gmina Masłów)


POSTANOWIENIE NR 195/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (wyciąg Gmina Masłów)


Uchwała nr 102/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 marca 2024r. o losowaniach kandydatów w celu powołania w gminie Masłów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie z dnia 5 marca 2024r. powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. o składzie, siedzibie i zmianie terminu pełnionych dyżurów.


UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie z dnia 2 marca 2024r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MASŁÓW WSPÓLNA SPRAWA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. do usunięcia wady zgłoszenia.


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.


Obwieszczenie Wójta Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie podania informacji o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


Postanowienie NR 169/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


Postanowienie NR 168/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Wyciąg - Gminna Komisja Wyborcza w Masłowie


Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej ?


Zarządzenie Nr 0050.34.2024 Wójta Gminy Masłów z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 19 lutego 2024r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Zarządzenie Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Masłów z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


Uchwała NR 58/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024r w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z regulaminem terytorialnych komisji wyborczych


Postanowienie nr 88/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Masłów do stanu faktycznego.


Obwieszczenie Wójta Gminy Masłów z dnia 9 lutego 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Masłów z dnia 9 lutego 2024r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


Zarządzenie Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Masłów z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024r.


Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Uchwała NR 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024r w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

  • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (PDF / DOC)

KODEKS WYBORCZY - wyciąg - Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego – 7 kwietnia 2024r. - tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


POSTANOWIENIE NR 1/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie podziału powiatu kieleckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.


POSTANOWIENIE NR 43/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 31 maja 2023r. w sprawie podziału Gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


 

Metryka

sporządzono
2024-01-24 przez Dolezińska-Włodarczyk Monika
udostępniono
2024-01-24 14:52 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2024-04-25 13:05 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2416
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.