Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2024-2029
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2024-2029, bieżące, menu 1294 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2024-2029

Uchwały Rady Gminy Masłów - Kadencja 2024-2029

 

III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Masłów, 11 czerwca 2024 roku. Uchwała 31

UCHWAŁA NR
III/31/2024

w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 maja 2024 r. znak: SPN.III.4130.19.2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów

 

II sesja Rady Gminy Masłów, 23 maja 2024 roku. Uchwały 13 - 30

UCHWAŁA NR
II/12/2024

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
UCHWAŁA NR
II/13/2024
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
II/14/2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031
UCHWAŁA NR
II/15/2024
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
II/16/2024
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR
II/17/2024
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym
UCHWAŁA NR
II/18/2024
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Masłowie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków
UCHWAŁA NR
II/19/2024
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Kaplica p.w. Św. Józefa Robotnika w Woli Kopcowej wpisanym do rejestru zabytków
UCHWAŁA NR
II/20/2024
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Domaszowicach wpisanym do rejestru zabytków
UCHWAŁA NR
II/21/2024
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 502/3 o pow. 0,0021 ha położonej w Woli Kopcowej
UCHWAŁA NR
II/22/2024
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/697/2024 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania część wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w działkach nr ewid. 704, 672, 697, 690 przy ul. Polnej oraz ul. Jeziorkowej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
II/23/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej w działce nr ewid. 481/7 przy ul. Sosnowej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
II/24/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej w działkach nr ewid. 67, 107/5, 107/11, 107/16, 107/25, 107/24 ul. Kasztanowa w miejscowości Domaszowice, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
II/25/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 539 ul. Polna oraz w działkach nr ewid. 626, 672 ul. Jeziorkowa w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów - Etap I
UCHWAŁA NR
II/26/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Masłów Drugi ul. Panoramiczna, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
II/27/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże, gm. Masłów
UCHWAŁA NR
II/28/2024
w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71, gm. Masłów.
UCHWAŁA NR
II/29/2024
w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
UCHWAŁA NR
II/30/2024
w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

 

I sesja Rady Gminy Masłów, 7 maja 2024 roku. Uchwały 1 - 11
UCHWAŁA NR
I/1/2024
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
UCHWAŁA NR
I/2/2024
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
I/3/2024
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
I/4/2024
w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
I/5/2024
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Budżetu i Finansów 
UCHWAŁA NR
I/6/2024
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej 
UCHWAŁA NR
I/7/2024
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji do spraw Inwestycji
UCHWAŁA NR
I/8/2024
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i
Promocji Gminy
UCHWAŁA NR
I/9/2024
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
UCHWAŁA NR
I/10/2024
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
UCHWAŁA NR
I/11/2024
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji

 

Metryka

sporządzono
2024-05-09 przez Haba Tomasz
udostępniono
2024-05-09 11:13 przez Synak Joanna
zmodyfikowano
2024-06-11 08:50 przez Synak Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
184
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.