Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Procedury Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Poświadczenie własnoręczności podpisu przez Wójta Gminy Masłów - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, menu 1058, karta informacyjna 259 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Poświadczenie własnoręczności podpisu przez Wójta Gminy Masłów

Podstawa prawna

                                                                                   Kielce, dnia  26.09. 2016r.

Opinia prawna

w sprawie: potwierdzenia własnoręczności podpisu przez  wójta  gminy.

 

Wójt gminy jest  uprawniony  do potwierdzenia własnoręczności podpisu  tylko w  przypadkach, w  których  istnieje  ku  temu  wyraźna podstawa prawna. W świetle obowiązujących przepisów  wójt  gminy jest  uprawniony do potwierdzenia własnoręczności podpisu na podstawie niżej wskazanych  podstaw  prawnych:


I.W zakresie spraw emerytalno – rentowych.

1/ na podstawie  art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 17.12.1998r.  o emeryturach i rentach (  Dz.U. 2016.887 ze zm.):

wójt gminy - na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego - poświadczy nieodpłatnie   własnoręczność lub autentyczność podpisów na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,

2/  na podstawie  art. 128 ustawy z dnia 17.12.1998r.  o emeryturach i rentach (  Dz.U. 2016.887. ze zm.):

wójt  gminy  - na żądanie organu rentowego   - poświadczy nieodpłatnie  własnoręczność  podpisu emeryta lub rencisty   na oświadczeniu  o  istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą,

 

3/  na podstawie  §16  ust. 3  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  18. 10. 2004r.  w sprawie trybu postępowania  i właściwości organu  w zakresie zaopatrzenia emerytalnego  funkcjonariuszy Policji,  ABW,  Agencji Wywiadu, CBA, Straży  Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej  Straży Pożarnej i ich rodzin  ( Dz. U. 2015.1148 )  :  

wójt  gminy  - w przypadku  doręczania pisemnych  zeznań  świadków  za pośrednictwem przedsiębiorcy  prowadzącego działalność  w zakresie  doręczenia przesyłek  -  poświadczy własnoręczność podpisów  świadków na  ich zeznaniach,  

4/  na podstawie  §18  ust.3.  rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  18. 10. 2004r.  w sprawie trybu postępowania  i właściwości organu  w zakresie zaopatrzenia emerytalnego  funkcjonariuszy Policji,  ABW,  Agencji Wywiadu, CBA, Straży  Granicznej, Biura Ochrony Rządu,  Państwowej Straży Pożarnej i ich rodzin  ( Dz. U. 2015.1148 ):

wójt gminy -  w przypadku doręczania oświadczenia,  o którym mowa w § 18 ust.1  rozporządzenia   za pośrednictwem przedsiębiorcy   prowadzącego działalność  w zakresie doręczania przesyłek  -   poświadczy  własnoręczność  podpisu na składanym oświadczeniu.    

 

5/  na podstawie §18  ust.3.  rozporządzenia Ministra  Obrony Narodowej  z dnia 10. 02. 2012r.  w   w sprawie trybu postępowania i właściwości organów  w sprawach zaopatrzenia  emerytalnego   żołnierzy zawodowych  oraz uprawnionych   członków ich rodzin (  Dz.U. 2012.194 ):

wójt gminy  - w przypadku doręczenia  pisemnych zeznań  świadków za pośrednictwem  przedsiębiorcy  prowadzącego  działalność w zakresie doręczenia przesyłek  - potwierdzi, własnoręczność  podpisu   świadków  na zeznaniach.

 

II. W zakresie spraw  związanych z  odbiorem przesyłek. 

Na podstawie  §1  pkt.1 lit.a   rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 7.02.2007r.  w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń  przez organy samorządu terytorialnego  i banki  ( Dz.U. 2007.27.185 ze zm. )  w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej:  

wójt gminy   - poświadczy własnoręczność podpisu    na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji.

III. W zakresie spraw związanych z potwierdzeniem stanu  rodzinnego  i majątkowego.

Na podstawie   §1 pkt.1 lit.b rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 7.02.2007r.  w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń  przez organy samorządu terytorialnego  i banki  (Dz.U. 2007.27.185 ze zm. ) w miejscowościach  w których nie  ma kancelarii  notarialnej:

wójt gminy -   poświadczy  własnoręczność  podpisy  na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

IV. W zakresie spraw wekslowych.

Na podstawie  art.  75 ustawy  Prawo wekslowe  z dnia  28.04.1936r.  ( Dz.U. 2016.160 ) 

wójt gminy -  uwierzytelni podpis    złożony  na wekslu  przez   inną osobę  za  niepiśmiennych  lub niemogących  pisać  z zaznaczeniem, że osoba  ta podpisała się na życzenie  niepiśmiennego  lub niemogącego   pisać.

V. W zakresie spraw cywilnych.

Na podstawie art. 79 ustawy Kodeks cywilny  z dnia 23.04.1964r,  ( Dz.U. 2016.380  )

wójt gminy -  poświadczy podpis  osoby  upoważnionej  przez    osobę niemogącą  pisać   złożony    na dokumencie   na którym   zostanie  umieszczony tuszowy  odcisk  palca  osoby niemogącej pisać,  a  obok  tego odcisku   osoba   upoważniona  wypisze  imię  i nazwisko osoby niemogącej pisać.  

 

W innych sprawach  potwierdzenie własnoręczności podpisu dokonywane jest według zasad ogólnych. Zasady te wyznaczają  przepisy ustawy Prawo o notariacie, zgodnie z którymi poświadczenie własnoręczności podpisu stanowi czynność notarialną, zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji notariuszy.

 

Opracowała: Ewa Kokowska

Wydział

Wymagane dokumenty

Opłaty

Termin

Tryb odwołania

Inne

Metryka

sporządzono
2016-09-26 przez Ewa Kokowska
udostępniono
2016-09-26 00:00 przez Robert Pytlik
zmodyfikowano
2016-09-26 10:16 przez Robert Pytlik
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
483
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.