Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Organizacje pozarządowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Organizacje pozarządowe, bieżące, menu 1051 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

 
 
 
 
  Oferty, umowy, sprawozdania obowiązujące od dnia 2 marca 2019 r.
 
Rozliczenie umów dotacji z Gminą Masłów
1Rozporządzenie przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (PDF)
2Oferta realizacji zadania publicznego (PDF / DOC)
3Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (PDF / DOC)
4Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (PDF / DOC)
5Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicanego (PDF / DOC)
6Umowa ramowa realizacji zadania publicznego (PDF / DOC)
 
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) w przypadku zadań publicznych biorących udział w otwartych konkursach ofert ogłoszonych do dnia 1 marca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Sprawozdania należy składać na drukach Rozporządzenia z dnia 03 września 2016 r.

Rozliczenie umów dotacji z Gminą Masłów (druki rozporządzenia z dnia 3 września 2016r)
1Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań obowiązujące od 03 wrzesnia 2016r (PDF)
2Oferta - Załacznik nr 1 do Rozporzadzenia (PDF / DOC)
3Sprawozdanie - Załacznik nr 5 do Rozporzadzenia (PDF / DOC)
4Procedura uproszczona - wzór ofert (DOC)
5Sprawozdanie do oferty uproszczonej (PDF / DOC)
 
 
ProgramySprawozdania
UCHWAŁA Nr LI/529/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.  
UCHWAŁA Nr XXXIX/396/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr XXVIII/310/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr XIII/149/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. (załącznik)sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr II/15/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. (załącznik)
sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. (załącznik)
sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr XXVIII/254/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. (załącznik)
sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr XVI/132/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. (załącznik)
sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr III/20/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr XLI/311/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.sprawozdanie
z realizacji programu
UCHWAŁA Nr XLV/342/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.sprawozdanie
z realizacji programu
Archiwalne
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009r. (PDF)
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008r. (PDF)
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2006r. (PDF)

Projekty
Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rokFormularz konsultacji
PDF / DOC
protokół
z przeprowadzonych konsultacji
Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rokFormularz konsultacji
PDF
protokół
z przeprowadzonych konsultacji
Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rokFormularz konsultacji
PDF / DOC
protokół
z przeprowadzonych konsultacji
Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rokFormularz konsultacji
PDF / DOC
protokół
z przeprowadzonych konsultacji
Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rokFormularz konsultacji
PDF / DOC
protokół z przeprowadzonych konsultacji
Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rokFormularz konsultacji
PDF / DOC
 protokół
z przeprowadzonych konsultacji
Projekt Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Formularz konsultacji
PDF / DOC
 
Projekt Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rokFormularz konsultacji
PDF / DOC
 

Pozostałe informacje (współpraca, raporty i zaproszenia)
1Dane Organizacji Pozarządowych stan na dzień 21.10.2009 (PDF)
2Formularz zgłoszeniowy dla organizacji pozarządowych (PDF)
3Wykaz organizacji pozarządowych z województwa: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego pomagajacym osobom niepełnosprawnym, chorym i ich rodzinom. (PDF)
4Adresy instytucji i organizacji w wersji audio - (ZIP)
5Zaproszenie do projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy” (PDF)
6Informacja o projekcie "Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw" (PDF)
7Informacja o powołaniu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego- II kadencja (PDF)
8Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu spotkań z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku (PDF)
9Spotkanie Komisji Konsultacyjnej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. (PDF)
10Portal internetowy organizacji pozarządowych (www.ngo.pl)
112021-04-01 - Nabór do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów

 

Metryka

sporządzono
2010-02-26 przez Dolezińska-Włodarczyk Monika
udostępniono
2010-02-26 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2023-11-13 13:05 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
7211
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.