Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2024r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2024r., bieżące, menu 1288 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2024r.

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.114.2024
z dnia 20 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Domaszowice na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.113.2024
z dnia 20 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Barcza na terenie Gminy Masłów
  
Zarządzenie Nr 0050.111.2024
z dnia 19 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wola Kopcowa na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.110.2024
z dnia 14 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Brzezinki na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.109.2024
z dnia 14 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wiśniówka na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.108.2024
z dnia 14 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Masłów Pierwszy na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.107.2024
z dnia 14 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Masłów Drugi na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.106.2024
z dnia 14 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mąchocice-Scholasteria na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.105.2024
z dnia 11 czerwca 2024r.
w sprawie przyznania nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
Zarządzenie Nr 0050.104.2024
z dnia 11 czerwca 2024r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego
Zarządzenie Nr 0050.103.2024
z dnia 11 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ciekoty na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.102.2024
z dnia 7 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mąchocice Kapitulne na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.101.2024
z dnia 7 czerwca 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.100.2024
z dnia 7 czerwca 2024r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
  
  
Zarządzenie Nr 0050.97.2024
z dnia 6 czerwca 2024r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dąbrowa na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.96.2024
z dnia 6 czerwca 2024r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dolina Marczakowa na terenie Gminy Masłów
  
Zarządzenie Nr 0050.94.2024
z dnia 31 maja 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.93.2024
z dnia 31 maja 2024r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.92.2024
z dnia 24 maja 2024r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
Zarządzenie Nr 0050.91.2024
z dnia 24 maja 2024r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek z budżetu Gminy Masłów dla podmiotów realizujących zadania Gminy Masłów współfinansowane ze środków zewnętrznych
Zarządzenie Nr 0050.90.2024
z dnia 24 maja 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.89.2024
z dnia 24 maja 2024r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.88.2024
z dnia 23 maja 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.87.2024
z dnia 22 maja 2024r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego, będącej własnością Gminy Masłów, położonej w Domaszowicach.
Zarządzenie Nr 0050.86.2024
z dnia 22 maja 2024r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Domaszowicach
Zarządzenie Nr 0050.85.2024
z dnia 22 maja 2024r.
w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.84.2024
z dnia 20 maja 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.83.2024
z dnia 20 maja 2024r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.82.2024
z dnia 10 maja 2024r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Zarządzenie Nr 0050.81.2024
z dnia 10 maja 2024r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024r.
Zarządzenie Nr 0050.80.2024
z dnia 10 maja 2024r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.79.2024
z dnia 7 maja 2024r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
Zarządzenie Nr 0050.78.2024
z dnia 7 maja 2024r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2015 r. z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.77.2024
z dnia 7 maja 2024r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.76.2024
z dnia 6 maja 2024r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek z budżetu Gminy Masłów dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Masłów na realizację na terenie Gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Zarządzenie Nr 0050.75.2024
z dnia 30 kwietnia 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.74.2024
z dnia 30 kwietnia 2024r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 0050.73.2024
z dnia 26 kwietnia 2024r.
w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
Zarządzenie Nr 0050.72.2024
z dnia 23 kwietnia 2024r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 0050.71.2024
z dnia 22 kwietnia 2024r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.70.2024
z dnia 22 kwietnia 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.69.2024
z dnia 22 kwietnia 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.68.2024
z dnia 22 kwietnia 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.67.2024
z dnia 19 kwietnia 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.66.2024
z dnia 11 kwietnia 2024r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach

Zarządzenie Nr 0050.65.2024
z dnia 11 kwietnia 2024r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Masłów, położonych w Barczy

Zarządzenie Nr 0050.64.2024
z dnia 11 kwietnia 2024r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonych w Barczy

Zarządzenie Nr 0050.63.2024
z dnia 11 kwietnia 2024r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Barczy

Zarządzenie Nr 0050.62.2024
z dnia 5 kwietnia 2024r.

w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów pełnomocnictwa szczegółowego do przygotowania wniosku i realizacji programu Aktywna szkoła finansowanego ze środków budżetu państwa, ogłoszonym i nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki

Zarządzenie Nr 0050.61.2024
z dnia 4 kwietnia 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.60.2024
z dnia 4 kwietnia 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.59.2024
z dnia 4 kwietnia 2024r.

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Barcza

Zarządzenie Nr 0050.58.2024
z dnia 3 kwietnia 2024r.

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2024
z dnia 2 kwietnia 2024r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2024
z dnia 2 kwietnia 2024r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Masłów w ramach dofinansowania ze środków własnych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zarządzenie Nr 0050.55.2024
z dnia 2 kwietnia 2024r.

w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 0050.54.2024
z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2024
z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.52.2024
z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.51.2024
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.50.2024
z dnia 26 marca 2024r.

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Masłów Pierwszy.

Zarządzenie Nr 0050.49.2024
z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.48.2024
z dnia 20 marca 2024r.

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Barcza

Zarządzenie Nr 0050.47.2024
z dnia 19 marca 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.46.2024
z dnia 18 marca 2024r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2024 roku programu zdrowotnego pn.: "Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020 – 2024"

Zarządzenie Nr 0050.45.2024
z dnia 14 marca 2024r. 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Wójta Gminy Masłów do udziału w zgromadzeniu w dniach 20-21 marca 2024 r. w Wiśniówce

Zarządzenie Nr 0050.44.2024
z dnia 13 marca 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.43.2024
z dnia 13 marca 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.42.2024
z dnia 11 marca 2024r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.41.2024
z dnia 7 marca 2024r.

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Barcza

Zarządzenie Nr 0050.40.2024
z dnia 4 marca 2024r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 0050.39.2024
z dnia 1 marca 2024r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2024
z dnia 29 lutego 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.37.2024
z dnia 29 lutego 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.36.2024
z dnia 29 lutego 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.35.2024
z dnia 23 lutego 2024r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki

Zarządzenie Nr 0050.34.2024
z dnia 20 lutego 2024r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.33.2024
z dnia 20 lutego 2024r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.112.2023 Wójta Gminy Masłów z dnia 24.08.2023r. zmieniającego Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Masłów z dnia 01.02.2023r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Masłów na lata 2023-2025

Zarządzenie Nr 0050.32.2024
z dnia 20 lutego 2024r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie"

Zarządzenie Nr 0050.31.2024
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Masłów w roku 2024 przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 0050.30.2024
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: „Dostawa w roku szkolnym 2024/2025 artykułów żywnościowych do Szkół Gminy Masłów na okres 12 miesięcy”

Zarządzenie Nr 0050.29.2024
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: "Dostawa w sezonie grzewczym 2024/2025 oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów na okres 12 miesięcy"

Zarządzenie Nr 0050.28.2024
z dnia 13 lutego 2024r.

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.27.2024
z dnia 12 lutego 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.26.2024
z dnia 12 lutego 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.25.2024
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024r

Zarządzenie Nr 0050.24.2024
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie Nr 0050.23.2024
z dnia 6 lutego 2024r.

w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050.22.2024
z dnia 6 lutego 2024r.

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Barcza

Zarządzenie Nr 0050.21.2024
z dnia 2 lutego 2024r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.20.2024
z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Masłów w 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050.19.2024
z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole oraz o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 0050.18.2024
z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025, do oddziałów dwujęzycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych, prowadzonej przez gminę Masłów

Zarządzenie Nr 0050.17.2024
z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów na rok szkolny 2024/2025 oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Zarządzenie Nr 0050.16.2024
z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów na rok szkolny 2024/2025 oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Zarządzenie Nr 0050.15.2024
z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.14.2024
z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.13.2024
z dnia 25 stycznia 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.12.2024
z dnia 24 stycznia 2024r.

w sprawie ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie Nr 0050.11.2024
z dnia 22 stycznia 2024r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu strażakom ratownikom OSP

Zarządzenie Nr 0050.10.2024
z dnia 10 stycznia 2024r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zarządzenie Nr 0050.9.2024
z dnia 10 stycznia 2024r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.8.2024
z dnia 10 stycznia 2024r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Masłów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł (załączniki ZIP)

Zarządzenie Nr 0050.7.2024
z dnia 10 stycznia 2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.6.2024
z dnia 10 stycznia 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.5.2024
z dnia 8 stycznia 2024r.

w sprawie ogłoszenia wykazu na zbycie prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1090/12, obręb Masłów Pierwszy w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 0050.4.2024
z dnia 5 stycznia 2024r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości będącej własnością Gminy Masłów przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 0050.3.2024
z dnia 2 stycznia 2024r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 0050.2.2024
z dnia 2 stycznia 2024r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w wieloletniej prognozie finansowej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 0050.1.2024
z dnia 2 stycznia 2024r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko „Referent ds. inwestycji i remontów”

Metryka

sporządzono
2024-01-02 przez Haba Tomasz
udostępniono
2024-01-02 10:19 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-21 14:21 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
817
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.