Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Prawo Do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Do pobrania, bieżące, menu 7 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Do pobrania

Do pobrania

 

1. FINANSE
1.1 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej PDF
1.2 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (INRL-1)
gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku
PDF
1.3 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku
PDF
1.4 Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku
PDF
1.5 Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku
PDF
1.6a Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) PDF
1.6b Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) PDF
 1.7 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
DN-1
ZDN-1
ZDN-2
1.8 Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
DR-1
ZDR-1
ZDR-2
1.9 Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
DL-1
ZDL-1
ZDL-2
1.10 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
IN-1
ZIN-1
ZIN-2
ZIN-3
1.11 Informacja o gruntach (IR-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
IR-1
ZIR-1
ZIR-2

ZIR-3
1.12 Informacja o lasach (IL-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
IL-1
ZIL-1
ZIL-2
ZIL-3
1.13
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

PDF

 

2. SPRAWY OBYWATELSKIE / URZĄD STANU CYWILNEGO
2.1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego
PDF
2.2 Zgłoszenie pobytu stałego PDF
2.3 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego PDF
2.4 Zgłoszenie pobytu czasowego PDF
2.5 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego PDF
2.6 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej PDF
2.7 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy PDF

 

3. ROLNICTWO / GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA
3.1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF
3.2 Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

PDF
DOC

3.3 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - osoby prawne
PDF
DOC
3.4 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów - osoby fizyczne
PDF
DOC
3.5 Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

PDF

DOC

3.6 Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego

PDF

DOC

3.7 Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości

PDF / DOC

3.8 Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

PDF / DOC

3.9 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw - budynki i lokale mieszkalne

PDF

3.10 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw - budynki i lokale niemieszkalne

PDF

 

4. SPRAWY REFERATU PROMOCJI I ROZWOJU GMINY
4.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych PDF
4.2 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
PDF
4.3 Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych DOC
4.4 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok w punkcie sprzedaży DOC
4.5 Oświadczenie tajemnica przedsiębiorstwa DOC
4.6 Zgłoszenie do ewidencji  innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie DOC
4.7 Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
DOC
4.8 Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystywanie logo Gminy Masłów

PDF

DOC

 

5. SPRAWY REFERATU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
5.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym PDF
DOC
5.2 Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego PDF
DOC
5.3 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy PDF
DOC
5.4 Wniosek o sporządzenie umowy celem samodzielnej realizacji sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej PDF
DOC
5.5 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów PDF
DOC

 

INNE
1 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej PDF
2 Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie  międzynarodowym lub krajowym

DOC

PDF

3 Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

DOC

PDF

4 Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy

DOC

PDF

 

W przypadku gdy szukany plik / formularz nie jest dostępny powyżej ... proszę o kontakt:
                                                                 informatyk@maslow.pl / 41-311-00-72

Metryka

data wytworzenia
2014-12-09
data udostępnienia
2014-12-09
sporządzone przez
Tomasz Haba
opublikowane przez
Haba Tomasz
ilość odwiedzin
7156
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.