Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Prawo Do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Do pobrania, bieżące, menu 7 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Do pobrania

Do pobrania

 

1. FINANSE
1.1Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejPDF
1.2Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (INRL-1)
gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku
PDF
1.3Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku
PDF
1.4Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku
PDF
1.5Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku
PDF
1.6aDeklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)PDF
1.6bZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A)PDF
 1.7Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
DN-1
ZDN-1
ZDN-2
1.8Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
DR-1
ZDR-1
ZDR-2
1.9Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
DL-1
ZDL-1
ZDL-2
1.10Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
IN-1
ZIN-1
ZIN-2
ZIN-3
1.11Informacja o gruntach (IR-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
IR-1
ZIR-1
ZIR-2

ZIR-3
1.12Informacja o lasach (IL-1)
obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 roku
IL-1
ZIL-1
ZIL-2
ZIL-3
1.13
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

PDF

 

2. SPRAWY OBYWATELSKIE / URZĄD STANU CYWILNEGO
2.1Wniosek o wydanie dowodu osobistego
PDF
2.2Zgłoszenie pobytu stałegoPDF
2.3Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegoPDF
2.4Zgłoszenie pobytu czasowegoPDF
2.5Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowegoPDF
2.6Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej PolskiejPDF
2.7Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcyPDF
2.8Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
(wersja w języku ukraińskim)
PDF
2.9Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiegoPDF
2.10Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
(wersja w języku rosyjskim)
PDF
2.11Tablica transliteracyjna alfabetu rosyjskiegoPDF
2.12
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
PDF

 

3. ROLNICTWO / GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA
3.1Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPDF
3.2Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

PDF
DOC

3.3Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - osoby prawne
PDF
DOC
3.4Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów - osoby fizyczne
PDF
DOC
3.5Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

PDF

DOC

3.6Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego

PDF

3.7Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości

PDF / DOC

3.8Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

PDF / DOC

3.9Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw - budynki i lokale mieszkalne

PDF

3.10Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw - budynki i lokale niemieszkalne

PDF

3.11
Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji

PDF / DOC

3.12
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy

PDF / DOC

 

4. SPRAWY REFERATU PROMOCJI I ROZWOJU GMINY
4.1Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychPDF
4.2Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
PDF
4.3Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowychDOC
4.4Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok w punkcie sprzedażyPDF
4.5Oświadczenie tajemnica przedsiębiorstwaDOC
4.6Zgłoszenie do ewidencji  innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieDOC
4.7Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
DOC
4.8Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystywanie logo Gminy Masłów

PDF

DOC

 

5. SPRAWY REFERATU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
5.1Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowymPDF
DOC
5.2Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowegoPDF
DOC
5.3Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyPDF
DOC
5.4Wniosek o sporządzenie umowy celem samodzielnej realizacji sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnejPDF
DOC
5.5Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy MasłówPDF
DOC
5.6
Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów
PDF
DOC
5.7
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
PDF
DOC

 

INNE
1Wniosek o udostępnienie informacji publicznejPDF
2Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie  międzynarodowym lub krajowym

DOC

PDF

3Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

DOC

PDF

4Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy

DOC

PDF

5
  • Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (PDF)
  • Załącznik - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (PDF)
  • Klauzula informacyjna RODO (PDF)

---

 

W przypadku gdy szukany plik / formularz nie jest dostępny powyżej... proszę o kontakt:
                                                                 informatyk@maslow.pl / 41-311-00-72

Metryka

sporządzono
2014-12-09 przez Tomasz Haba
udostępniono
2014-12-09 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-21 09:23 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
13525
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.