Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Procedury Koordynator do spraw dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Koordynator do spraw dostępności, bieżące, menu 1255 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Gminy Masłów wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności w Gminie Masłów
Monika Dolezińska-Włodarczyk
tel. 41-311-00-60 w. 63
e-mail: wicewojt@maslow.pl

 

Zarządzenie Nr 102.2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 2 października 2020r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Masłów osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Masłów osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (PDF / DOC)

 


 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek

 

Podstawa prawna:

 • art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późń.zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zapewnieniu dostępności

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Masłów
Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2
26-001 Masłów

Koordynator ds. dostępności:

tel. 41-311-00-63
e-mail: wicewojt@maslow.pl
adres skrzynki ePUAP - /jnsh0u159i/skrytka

Termin rozpatrzenia sprawy:

 1. Realizacja wniosku, na mocy art. 31 ust.1 ww. ustawy, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. 
 2. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 3. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.
 4. W zawiadomieniu, podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

Tryb odwoławczy: 

 • w przypadku nie zapewniania dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ww. ustawy.

Uwagi i dodatkowe informacje:

 • brak

Pliki do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (PDF / DOC)

 

Metryka

sporządzono
2020-10-06 przez Dolezińska-Włodarczyk Monika
udostępniono
2020-10-06 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2022-04-15 13:42 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
957
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.