Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Poprzednie kadencje Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2013, bieżące, menu 1142 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2013

2013

Uchwała Nr XLII/333/2013

Uchwała Nr XLII/332/2013
załącznik

Uchwała Nr XLII/331/2013
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

Uchwała Nr XLII/330/2013
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki nr 3 do 10
Opis budżetu

Uchwała Nr XLII/329/2013
załącznik

Uchwała Nr XLII/328/2013

Uchwała Nr XLII/327/2013

Uchwała Nr XLII/326/2013

Uchwała Nr XLII/325/2013

Uchwała Nr XLII/324/2013
załącznik nr 1
załącznik nr 2


Uchwała Nr XLII/323/2013
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3,4,5,6

Uchwała Nr XLII/322/2013
zadania do realizacji

Uchwała Nr XLI/321/2013
Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów na lata 2013-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

UCHWAŁA NR XLI/320/2013
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów. 

U C H W A Ł A NR XLI/319/13
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

U C H W A Ł A NR XLI/318/13
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 - 7

UCHWAŁA NR XLI/317/13
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXX/232/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA Nr XLI/316/13
Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie stawek opłaty targowej na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XLI/315/13
Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XLI/314/13
Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014rok.

UCHWAŁA Nr XLI/313/13
Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

UCHWAŁA Nr XLI/312/13
Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XL/315/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XLI/311/2013
Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XL/310/2013
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Masłów.

Uchwała Nr XL/309/2013
Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii

UCHWAŁA Nr XL/308/2013
RADY Gminy w Masłowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR XXXIX/307/2013
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 16 października 2013 roku w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

UCHWAŁA NR XXXIX/306/13
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 16 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1 a
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XXXIX/305/13
RADY GMINY MASŁÓW  z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki nr 3 do 6

Uchwała nr XXXVIII/304/2013
Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej wewnętrznej działka nr 541 obręb Wola Kopcowa i w pasie drogi gminnej wewnętrznej nr 82/2 obręb Domaszowice...

UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2013
Rady Gminy w Masłowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.
załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2013
Rady Gminy w Masłowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DOMASZOWICE I" na terenie gminy Masłów.
załącznik nr 1
załączniki nr 2 oraz 3

UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 26 września 2013 r.w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXVIII/300/2013
Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 257/4 o powierzchni 0,2168 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa

UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2013
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów.
załącznik nr 1

UCHWAŁA INTENCYJNA NR XXXVIII/298/13
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 września 2013 roku w sprawie aplikowania Gminy Masłów o środki z programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na realizację zadania pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie sołectwa Mąchocice Kapitulne”...

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/13
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXX/232/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

Uchwała Nr XXXVIII/296/13
Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.

UCHWAŁA NR XXXVIII/295/13
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1A
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/13
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3-8

U C H W A Ł A NR XXXVII/293/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025.
załacznik 1
załącznik 1 A
załącznik 2

U C H W A Ł A NR XXXVII/292/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2, 3, 4

UCHWAŁA NR XXXVI/291/2013 RADA GMINY MASŁÓW z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
projekt
załącznik nr do projektu
mapa

Uchwała nr XXXVI/290/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna do działki o nr ewid 305/6, przez wnioskodawcę Pana Sebastiana Rutkiewicza zam. Wola Kopcowa.

UCHWAŁA NR XXXVI/289/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

U C H W A Ł A NR XXXVI/288/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025.
załącznik 1
załącznik 1 A

U C H W A Ł A NR XXXVI/287/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załączniki 3, 4, 5, 6, 7

Uchwała XXXV/286/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/285/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/284/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/283/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/282/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/281/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/280/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/279/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/278/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/277/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXV/276/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała XXXIV/275/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała XXXIV/274/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała XXXIV/273/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała XXXIV/272/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała XXXIV/271/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała XXXIV/270/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała XXXIV/269/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała XXXIII/267/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Uchwała XXXIII/266/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku
załącznik

Uchwała XXXIII/265/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Uchwała XXXIII/264/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Uchwała XXXIII/263/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Uchwała XXXIII/262/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Uchwała XXXIII/261/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Uchwała XXXIII/260/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Uchwała XXXIII/259/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku
załącznik

Uchwała XXXIII/258/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku
uzasadnienie

Uchwała XXXII/257/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/256/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/255/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/254/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/253/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/252/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/251/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/250/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/249/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/248/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/247/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/246/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/245/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/244/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/243/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXII/242/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała XXXI/241/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

UCHWAŁA NR XXXI/240/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Masłówz dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów.

Uchwała XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała Nr XXX/237/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2013 rok.
załącznik nr 1

 

UCHWAŁA NR XXX/236/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.

UCHWAŁA NR XXX/235/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR XXX/234/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

UCHWAŁA NR XXX/233/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR XXX/232/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR XXX/231/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

UCHWAŁA NR XXX/230/13 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr XXX/229/2013 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek nr 735/4, nr 735/6, nr 735/7, nr 735/8, nr 735/9, nr 735/10 i nr 735/11 położonych w Brzezinkach oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości nr 735/5 położonej w Brzezinkach

UCHWAŁA Nr XXX/228/2013 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek nr 90/8, nr 90/9, nr 90/10 i nr 90/11 położonych w Domaszowicach

Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie:wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na własność nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy.

Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany granic sołectw Dąbrowa i Wiśniówka położonych na obszarze gminy Masłów.

UCHWAŁA NR XXX/225/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Domaszowice II" na terenie gminy Masłów.
załącznik nr 1
załącznik 2,3 i uzasadnienie

UCHWAŁA NR XXX/224/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów.
załącznik nr 1
załącznik 1,2 i uzasadnienie

UCHWAŁA NR XXX/223/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.
załącznik nr 1
załącznik 2,3 i uzasadnienie

UCHWAŁA NR XXX/222/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
załącznik nr 1
załącznik nr 2, 3 i uzasadnienie

UCHWAŁA NR XXX/221/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
załącznik nr 1
załącznik nr 2,3 i uzasadnienie

UCHWAŁA NR XXX/220/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
załącznik nr 1
załącznik nr 2, 3 i uzasadnienie

Uchwała Nr XXX/219/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie

UchwałaXXX/218/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie

UchwałaXXX/217/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany aglomeracji Kielce
załącznik
załącznik 2

UCHWAŁA Nr XXX/216/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego

Metryka

sporządzono
2016-03-17 przez Synak Joanna
udostępniono
2016-03-17 00:00 przez Robert Pytlik
zmodyfikowano
2016-03-17 14:16 przez Pytlik Robert
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1049
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.